PLEN

Usługi

W przypadku otrzymania zapytania pracownicy Działu Obsługi Klienta CDA ArchiDoc w ciągu siedmiu dni sprawdzają stan dokumentacji, możliwości realizacji oraz dokonują wyceny zamówienia. Zamawiający opłaca koszty wykonania odpisów lub kopii w momencie nadejścia przesyłki z dokumentami.

Opłaty za świadczone usługi reguluje zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu ArchiDoc S.A. z uwzględnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.


Sposób udzielania informacji:

Informacji o przechowywanym zasobie oraz sposobie załatwiania spraw udzielamy telefonicznie pod nr telefonu (032) 721 99 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (bez przyjmowania tą drogą zgłoszeń od interesantów) oraz w w siedzibie Zakładu Usług Archiwistycznych:

ArchiDoc S.A.
Centralny Dział Archiwizacji
41-506 Chorzów
ul. Niedźwiedziniec 10
cda@archidoc.pl

Podania o sporządzenie odpisu lub kopii akt osobowo - płacowych należy przesyłać na powyższy adres.

W treści pisma prosimy o podanie:
 

  • imienia i nazwiska (opcjonalnie: nazwiska panieńskiego),
  • daty urodzenia,
  • pełnego adresu korespondencyjnego,
  • numeru telefonu kontaktowego,
  • informacji jakiej dokumentacji dotyczy prośba o sporządzenie odpisu lub kopii (z jakiego przedsiębiorstwa, z jakiego okresu).

Jak zgromadzić dokumenty do naliczania kapitału początkowego? Poradnik dla przyszłego emeryta
Wykaz przedsiębiorstw, których akta osobowo-płacowe przechowuje ArchiDoc S.A.
Wpis do Rejestru Przechowawców Marszałka Woj. Śląskiego
Wpis do Rejestru Przechowawców Marszałka Woj. Mazowieckiego
 

logo ArchiDoc
Masz pytanie? Bezpłatne konsultacje
 
  archidoc@archidoc.pl
Szukasz dokumentów
do emerytury? Kliknij.