26.08.2008

25.08.2008, „Logistyka Firm.com”, Studia dla dyrektorów

Każdy chciałby zarządzać ludźmi. Często kojarzy nam się to z zajmowaniem elitarnych stanowisk i przywilejami. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że szefowie także się uczą. Wyższa Szkoła Logistyki od lat kształci na studiach podyplomowych Menedżer Logistyki, przeznaczonych tylko dla ludzi posiadających praktykę na stanowiskach kierowniczych związanych z logistyką.

Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw – Menedżer Logistyki to kierunek specjalnie dla tych, którzy posiadają już doświadczenie w zarządzaniu firmą, ale chcą pogłębić swoją wiedzę specjalistyczną. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu właśnie dla nich opracowała program studiów podyplomowych. I tak, od pięciu lat w uczelnianych ławach zasiadają kierownicy, dyrektorzy, analitycy i planiści największych polskich przedsiębiorstw.

WSL kształci menedżerów logistyki dla takich firm jak: Philips Lighting Poland, Cemex Polska, Volvo Polska, czy Unilever Polska.

– Ukończenie tych studiów pozwala mi na łatwiejsze funkcjonowanie i sprawniejsze zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi – mówi Jacek Lachór, dyrektor centrum operacyjnego Północ ArchiDoc i absolwent studiów podyplomowych WSL. – Mogę aktywniej uczestniczyć w rozwoju firmy, a dzięki zajmowanemu stanowisku, nowe umiejętności wykorzystuję w praktyce. Przekłada się to oczywiście, na lepszą jakość projektów logistycznych – dodaje.

Studia trwają dwa semestry. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: prawo, ekonomia i marketing, zarządzanie strategiczne i operacyjne zarządzanie logistyką, zarządzanie kosztami procesów logistycznych, controlling operacyjny i planowanie finansowe i inne. Ta różnorodność zagadnień pozwala słuchaczom w krótkim czasie opanować nie tylko zasady zarządzania przedsiębiorstwem, ale także metody sterowania procesami biznesowymi tak, by te szybko, skutecznie i elastycznie reagowały na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Program opracowany został wraz ze specjalistami z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu i zgodny jest z wytycznymi European Certification Board for Logistics /ECBL/.

– Przedmioty są tak dobrane, że układają się w skondensowany zasób informacji, niezbędny dla funkcjonowania menedżera zarówno w wielkiej korporacji, jak i w małym przedsiębiorstwie -twierdzi Jacek Lachór.

Udostępnij