30.05.2007

28.05.2007, „Computerworld”, ArchiDoc zwiększa zatrudnienie

ArchiDoc, świadczący usługi kompleksowego zarządzania dokumentami, prowadzi intensywne działania rekrutacyjne. Od początku 2007 r. zatrudnionych zostało już 175 nowych pracowników. Jest to związane z rozszerzeniem współpracy z dotychczasowymi odbiorcami i podpisaniem umowy z nowym klientem z branży finansowej.

Największy wzrost zatrudnienia nastąpił w projektach związanych z procesami obsługi dokumentacji i korespondencji oraz rejestracji nowych usług, wykonywanych na rzecz firm TELE 2 i UPC, obsługi zbiorów archiwalnych Kancelarii Prezydenta RP i w nowym projekcie dla największego klienta ArchiDoc – Telekomunikacji Polskiej.

ArchiDoc – wraz z Powiatowym Urzędem Pracy – prowadzi też program stażu dla absolwentów szkół średnich i pomaturalnych o profilu informatycznym i technicznym w oddziale we Włocławku. Po zakończeniu półrocznego stażu firma proponuje zatrudnienie najlepszym osobom. "W regionie, w którym wskaźnik bezrobocia jest jednym z najwyższych w kraju, każda inicjatywa ze strony pracodawców jest poważnie traktowana przez władze, więc załatwianie formalności trwa niezwykle krótko" – mówi Iga Mettler, dyrektor personalny w ArchiDoc. Jednocześnie od kilku lat ArchiDoc organizuje staże zawodowe i praktyki studenckie w Centrum Operacyjnym w Katowicach. Efektem dotychczasowej współpracy z Katowickim PUP jest zatrudnienie na etat 25 osób, głównie w działach operacyjnych.

Wzrost zatrudnienia nie ma natomiast związku z wprowadzeniem do oferty ArchiDoc technologii OCR do odczytu danych z dokumentów księgowych w modelu outsourcingowym. "Wstępne testy pilotażowe pokazują, że redukcja kosztów pracowniczych przy zastosowaniu technologii OCR, np. w ramach usługi Data Entry, może wynieść nawet 80%. Należy jednak pamiętać, że nie każdy dokument nadaje się do automatycznego odczytu danych przy wykorzystaniu technologii OCR. W przypadku dokumentów nietypowych, o zmiennej strukturze rejestracja usługi oraz weryfikacja danych jest dokonywana manualnie, przez wyszkolonych konsultantów" – twierdzą pracownicy ArchiDoc.

Udostępnij