06.10.2009

30.09.2009, „Puls Biznesu”, Helpdesk usprawni obsługę klientów

Reklamacje w ArchiDoc zgłasza się przez system komputerowy. Dzięki temu mają być szybciej rozpatrywane.

Reklamacje w ArchiDoc zgłasza się przez system komputerowy. Dzięki temu mają być szybciej rozpatrywane. Zajmująca się outsourcingiem zarządzania dokumentami spółka ArchiDoc wzbogaciła ofertę o usługę Helpdesk. To narzędzie usprawnia komunikację z klientami i rozwiązywanie kłopotów operacyjnych czy spraw związanych z eksploatacją sprzętu, oprogramowania, sieci i systemów informatycznych. Usługa jest dostępna dla firm korzystających z obsługi procesów back-office. Dostęp do serwisu umożliwia autorska aplikacj a Suppar, służąca do rejestracji zgłoszeń i komunikacji z użytkownikami. Zgłaszane przez nią incydenty są automatycznie rejestrowane i przekierowywane do właściwej osoby.

— Cały proces — od przyjęcia, przekazania i rozwiązania incydentu do jego weryfikacji —odbywa się wczasie wynikającym z umowy z klientem. Pozwala to usprawnić bieżącą obsługę projektów i współpracę osób po stronie klienta i wykonawcy usługi — mówi Mariusz Barycki, dyrektor IT ArchiDoc. Aplikacja Helpdesk tworzy też raporty o kontaktach z użytkownikiem, rejestracji usterek i wydajności systemu. (KAJ)

Udostępnij