28.06.2007

ArchiDoc digitalizuje dokumenty Banku Handlowego

Firma ArchiDoc wygrała przetarg Citibank Handlowy na przetwarzanie dokumentacji klienckiej Banku na postać elektroniczną. Kontrakt został podpisany na okres trzech lat.

Proces realizowany przez ArchiDoc obejmuje dokumentację pochodzącą z Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2007. W odpowiedzi na specjalne wymogi formalnoprawne banku, ArchiDoc przygotował dodatkowe zabezpieczenia oraz wprowadził specjalne procedury bezpieczeństwa.

O powierzeniu projektu firmie ArchiDoc zdecydowała pozycja rynkowa firmy oraz spełnienie wszystkich wymagań Citibank Handlowy dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, informatycznego i formalnego danych osobowych.

Udostępnij