31.05.2006

ArchiDoc mecenasem albumu z mapami dawnego Śląska

W maju bieżącego roku na polskim rynku ukazał się album „Cartographia Silesiae Superioris 1561-1946” ,zawierający reprinty map dawnego Śląska. Honorowy patronat nad albumem objęli Wojewoda Śląski oraz Marszałek Województwa Śląskiego, natomiast patronat medialny Gazeta Wyborcza oraz Telewizja Polska Oddział Katowice. Wydanie albumu było możliwe dzięki mecenatowi firmy ArchiDoc.

Album „Cartographia Silesiae Superioris 1561-1946” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Zawiera reprinty 54 wybitnych zabytków kartografii śląskiej z lat 1561-1946. Faksymile (czyli wierne kopie) map wykonano z oryginalnych egzemplarzy przechowywanych w polskich Archiwach Państwowych. Każda z map jest szczegółowo opisana, a całość poprzedzają artykuły wybitnych znawców przeszłości i tradycji Śląska oraz historii kartografii.

Wydawcą albumu jest Wydawnictwo Arsilesia, specjalizujące się w wydawaniu reprintów cennych starodruków. Przy opracowywaniu tego dzieła wydawnictwo ściśle współpracowało z Archiwum Państwowym w Katowicach oraz Biblioteką Śląską.
Cartographia Silesiae Superioris ukazała się na rynku w limitowanej serii 200 oprawionych w skórę i ręcznie numerowanych egzemplarzy. W związku z rosnącym zainteresowaniem wydawnictwem zgłaszanym przez biblioteki, instytucje naukowe, jak i prywatnych bibliofili – nie tylko z Polski, wydawca przewiduje dodruk 300 oprawionych standardowo egzemplarzy. Uroczysta premiera dzieła z udziałem władz województwa, przedstawicieli środowisk polskiej nauki i kultury odbyła się dzisiaj w Bibliotece Śląskiej w Katowicach podczas konferencji naukowej poświęconej zabytkom kultury przechowywanym w polskich klasztorach.
„To dzieło imponujące, monumentalne. Album na pewno będzie cieszył oczy niezwykłą urodą edytorską, a uzupełniony popularnonaukowymi artykułami wybitnych badaczy dziejów Śląska bez wątpienia będzie wzbudzał wielkie zainteresowanie nie tylko znawców kartografii, ale i bibliofilów. Moim zdaniem powinien być ozdobą najważniejszych książnic naszego regionu i wielu prywatnych zbiorów bibliofilskich. Może też z powodzeniem pełnić rolę wykwintnej wizytówki promującej nasz region” – tak Wojewoda Śląski, Tomasz Pietrzykowski, uzasadnił swoją decyzję o patronacie honorowym.
Marszałek Województwa Śląskiego – Michał Czarski stwierdził, iż „album, opracowany i przygotowany przez znawców przedmiotu, stanowić będzie ozdobę każdej biblioteki, utrwalając i przybliżając wielokulturową przeszłość naszej ziemi.”
Wydanie albumu było możliwe dzięki wsparciu firmy ArchiDoc – największej polskiej firmy świadczącej usługi kompleksowego zarządzania dokumentami. „Obejmując mecenatem tak niezwykłą pozycję wydawniczą pragniemy podkreślić zaangażowanie ArchiDoc w projekty ratowania dóbr dziedzictwa kulturowego. W przyszłości planujemy wspierać wydawanie kolejnych cennych starodruków, zwłaszcza zaś starodruków związanych z ziemiami śląskimi, ponieważ tutaj właśnie nasza firma rozpoczęła swoją działalność”, powiedział Prezes ArchiDoc, Piotr Cholewa.
 

Udostępnij