08.02.2006

ArchiDoc wspiera Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Największa polska firma świadcząca usługi kompleksowego zarządzania dokumentami została członkiem wspierającym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Decyzja władz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich wynika z uznania dla nowoczesnych rozwiązań do zarządzania dokumentami stosowanych przez ArchiDoc i chęci ich wykorzystania w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.  Z kolei ArchiDoc liczy na możliwości pogłębienia wiedzy, kontakt z międzynarodowymi stowarzyszeniami oraz dostęp do najnowszych trendów w branży. „Skorzystają z tego przede wszystkim nasi klienci”, mówi Piotr Cholewa, Prezes Zarządu ArchiDoc, „ponieważ dzięki tak szerokiemu dostępowi do wiedzy będziemy nieustannie doskonalili i unowocześniali nasze rozwiązania”.

Pierwszą inicjatywą realizowaną wspólnie przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i ArchiDoc ma być powołanie Polskiej Izby Archiwalnej, zrzeszającej wiodące stowarzyszenia i organizacje działające w branży archiwistycznej oraz inne podmioty działające na polskim rynku. Głównym zadaniem Izby będzie upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach, a przez to przyczynianie się do właściwego gromadzenia i zabezpieczania narodowego zasobu archiwalnego. Izba zamierza również promować zasady odpowiedzialnego biznesu.

 

 

Udostępnij