09.02.2015

ArchiDoc z Grupy OEX obsłuży dokumenty Polskiej Grupy Energetycznej

Konsorcjum z udziałem ArchiDoc wygrało przetarg na obsługę dokumentacji klienckiej firmy PGE Obrót. Dla spółki z Grupy OEX to kolejny ważny partner z sektora energetycznego. Do grona klientów ArchiDoc należą już m.in. Tauron i RWE. Czteroletnia umowa z PGE Obrót o wartości 9,78 mln złotych to jeden z największych kontraktów archiwistycznych w branży energetycznej.

Konsorcjum z udziałem ArchiDoc wygrało przetarg na obsługę dokumentacji klienckiej firmy PGE Obrót. Dla spółki z Grupy OEX to kolejny ważny partner z sektora energetycznego. Do grona klientów ArchiDoc należą już m.in. Tauron i RWE. Czteroletnia umowa z PGE Obrót o wartości 9,78 mln złotych to jeden z największych kontraktów archiwistycznych w branży energetycznej.

Współpraca ArchiDoc z PGE Obrót obejmuje obsługę dokumentacji archiwalnej i bieżącej. W pierwszej fazie spółka z Grupy OEX przejmie 16,5 tysiąca metrów dokumentów z 72 lokalizacji klienta oraz zarejestruje je w systemie informatycznym. Przez kolejne miesiące nowo tworzona dokumentacja PGE Obrót będzie przekazywana do centralnego archiwum ArchiDoc, skanowana i udostępniana klientowi w formie elektronicznej. Dostęp online do systemu spółki z Grupy OEX otrzyma ponad tysiąc pracowników firmy energetycznej. Realizację kontraktu będą wspierać pozostali konsorcjanci: OPTeam oraz Inforsys.

Cieszę się, że branża energetyczna w coraz większym stopniu odkrywa zalety outsourcingu. Firmy zewnętrzne od wielu lat wspierają procesy back office i obsługę klientów w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy też telekomunikacyjnych. Wierzę, że rozwiązania ArchiDoc, powstałe w oparciu o wieloletnie doświadczenie, utwierdzą naszego klienta w przekonaniu, że wybrał dobry sposób na budowę przewag konkurencyjnych na szybko zmieniającym się rynku – powiedział Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc z Grupy OEX.

Usługa na rzecz PGE Obrót będzie realizowana w centrum operacyjnym ArchiDoc w Chorzowie. Na potrzeby projektu została przygotowana dedykowana powierzchnia magazynowa oraz nowe stanowiska operacyjne. Dostęp do obrazów zeskanowanych dokumentów dla uprawnionych pracowników klienta będzie realizowany za pośrednictwem systemu INDO, będącego autorskim rozwiązaniem ArchiDoc. Pozwoli to nie tylko przyśpieszyć obieg dokumentacji, ale jednocześnie umożliwi pracę nad tym samym dokumentem wielu osobom jednocześnie.

Przejście na pracę w oparciu o dokumenty elektroniczne w wymierny sposób usprawnia bieżącą pracę i obieg informacji w organizacji. W największym stopniu dotyczy to właśnie dużych firm, posiadających rozproszoną geograficznie strukturę – dodaje Konrad Rochalski.

PGE Obrót to jedna z głównych spółek należących do Grupy PGE – jednej z największych firm energetycznych w tej części Europy. Firma obsługuje ponad 5 mln odbiorców energii elektrycznej.

W styczniu 2015 roku ArchiDoc został wyróżniony prestiżową nagrodą Outsourcing Star w kategorii archiwizacja dokumentów. Wyróżnienie przyznawane jest najszybciej rozwijającym się firmom z branży outsourcingowej.

Udostępnij