28.05.2007

ArchiDoc zwiększa zatrudnienie

ArchiDoc w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi intensywne działania rekrutacyjne. Od początku 2007 roku zatrudnionych zostało już 175 nowych pracowników. Firma uruchomiła ponadto program staży absolwenckich we Włocławku, a jednocześnie kontynuuje program praktyk letnich w swojej głównej siedzibie w Katowicach.

Już w latach poprzednich w oddziale we Włocławku zorganizowano staże dla absolwentów, czego wynikiem jest zatrudnienie 4 pracowników na podstawie umowy o pracę. W tym roku po raz kolejny absolwenci szkół średnich i pomaturalnych o profilu informatycznym i technicznym, mieszkający we Włocławku i w okolicach mogą zgłosić się do programu stażowego zorganizowanego przez ArchiDoc wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy. Staż na stanowisku rejestratora danych-archiwisty trwa 6 miesięcy, a po jego zakończeniu najlepszym osobom proponowane jest stałe zatrudnienie. Obecnie propozycję pracy otrzyma przynajmniej 2 z czterech osób odbywających staż. „W rejonie, w którym wskaźnik bezrobocia jest jednym z najwyższych w kraju, każda inicjatywa ze strony pracodawców jest poważnie traktowana przez władze, więc załatwianie formalności trwa niezwykle krótko”, mówi Iga Mettler, Dyrektor Personalny ArchiDoc.

Kilkakrotnie odbyły się również staże zawodowe w Katowicach. Efektem dotychczasowej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy jest zatrudnienie na etat 25 osób, głównie w działach operacyjnych. Nowozatrudnieni pracownicy w większości pracują w pełnym wymiarze godzin, na podstawie umowy o pracę. Realizują projekty dla nowych i obecnych klientów ArchiDoc. Największy wzrost zatrudnienia nastąpił w projektach wykonywanych na rzecz TELE 2, UPC oraz w nowym projekcie dla Telekomunikacji Polskiej.

Jak co roku, ArchiDoc ogłosił też nabór na praktyki studenckie w siedzibie firmy w Katowicach. W tym roku będą one zorganizowane w działach informatycznym i organizacyjno-prawnym, dlatego poszukiwani są przede wszystkim studenci kierunków informatycznych, prawa oraz zarządzania. W poprzednich edycjach praktyki odbywały się w dziale księgowości i dziale personalnym. Na podstawie umowy o pracę zatrudniono jedną osoba w dziale księgowości.

„Mamy nadzieję, że poprzez organizację wszelkiego rodzaju staży dla absolwentów, staży zawodowych oraz praktyk studenckich ArchiDoc będzie postrzegany jako atrakcyjna firma, gdzie osoby rozpoczynające dopiero pracę zawodową, mają szansę zdobyć doświadczenie i otrzymać szansę rozwoju zawodowego. „W dobie masowej emigracji młodych, czynnych zawodowo pracowników za granicę, bardzo istotną rolę odgrywa tzw. marketing personalny, czyli,kreowanie pozytywnego wizerunku ArchiDoc na rynku pracy. Dzięki takim działaniom potencjalni kandydaci chętnie aplikują na oferowane przez naszą firmę stanowiska, a organizacje zajmujące się poszukiwaniem i tworzeniem nowych miejsc pracy, nawiązują kontakty i proponują różnego rodzaju współpracę, postrzegając ArchiDoc jako tzw. pożądanego pracodawcę” – dodaje Iga Mettler.
 

Udostępnij