05.12.2007

Awanse w ArchiDoc

Firma ArchiDoc awansowała Marka Brondera i Waldemara Nowickiego na stanowiska Dyrektorów Zarządzających. Będą oni odpowiadali za dalszy rozwój działalności ArchiDoc nakierowany na outsourcing procesów biznesowych (Business Proces Outsourcing, BPO).

Waldemar Nowicki objął w ArchiDoc stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych. Odpowiada za wszystkie procesy związane z kulturą organizacyjną oraz system informacji wewnętrznej. Z poziomu Zarządu Spółki nadzoruje prace Pionu Operacyjnego, w skład którego wchodzą centra logistyczne, działy informatyki, rozwoju nowych technologii oraz HR. W firmie ArchiDoc pracuje od 2003 roku, poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Centrum Operacyjnego Południe.

Waldemar Nowicki ma ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w sektorach usług, handlu oraz logistyki, w tym ponad 10-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. W swojej dotychczasowej karierze pracował między innymi w Metro Real Estate Management, Tesco Polska, Kaufland Polska i Raben Spedycja. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Marek Bronder został mianowany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Sprzedaży i Rozwoju ArchiDoc. Obecnie odpowiada za sprzedaż usług realizowanych w modelu BPO, planowanie strategiczne oraz rozwijanie nowych obszarów działalności. Jako przedstawiciel Zarządu spółki kieruje pracami Pionu Komunikacji Zewnętrznej, złożonego z działów sprzedaży i marketingu. Wcześniej zajmował stanowiska Zastępcy Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju. Z firmą ArchiDoc jest związany od 2004 roku.

Marek Bronder posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 10 lat doświadczenia jako menedżer średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach handlowych oraz w branży logistycznej. Pracował między innymi w takich firmach, jak: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Laboratorium Kolastyna, Lobos Biurosystem, AVC, Raben Group. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, a także autorem licznych artykułów i publikacji dotyczących zarządzania informacją biznesową oraz outsourcingu procesów biznesowych.

Udostępnij