23.11.2010

„Businessman.pl”, Kraj kwitnącego outsourcingu

Kryzys czy świetna koniunktura: branża outsourcingowa w Polsce rośnie jak na drożdżach. Ale wkrótce będzie musiała sprostać wyzwaniom globalnym.

Kryzys czy świetna koniunktura: branża outsourcingowa w Polsce rośnie jak na drożdżach. Ale wkrótce będzie musiała sprostać wyzwaniom globalnym.

Rynek outsourcingu rozkwita. Według danych Nelson-Hall, w 2009 r. wartość kontraktów BPO (Business Process Outsourcing) i ITO (Information Technology Outsourcing) przekroczyła 67 mld dolarów – było to o 5 proc. więcej niż w 2008 r. W samej Europie zlecono usługi warte prawie 44 mld dol. (wzrost o 63 proc.).

– W tym roku może być podobnie. Globalnym liderem outsourcingu jest Azja. Na znaczeniu zyskuje także Europa, zwłaszcza środkowo-wschodnia, w której Polska pod względem liczby osób zatrudnionych w branży jest zdecydowanym liderem – mówi Krystian Bestry, dyrektor zarządzający Infosys BPO Europe Tempo wzrostu polskiego rynku SSC/BPO (Shared Services Centres/Business Process Outsourcing) to ok. 20 proc rocznie Sektor generuje dla gospodarki 2-2,2 mld dol. rocznie i    zatrudnia 50 tyś. pracowników. – W ciągu 5-7 lat ta liczba może się podwoić. Ale Polska musi sprostać rosnącym wymaganiom firm chcących lokować u nas bardziej zaawansowane procesy. W przeciwnym razie grozi nam załamanie rynku – przestrzega Krystian Bestry. Na globalną skalę działają centra usług, a poza nimi szereg firm oferuje działania BPO lokalnym klientom. Poza IT, mocne obszary to outsourcing księgowości, kadr i płac, sprzedaży i usługi back office.

– Brakuje kompleksowych badań wartości całego rynku wewnętrznego, ale np. sam outsourcing sprzedaży osiągnął wartość miliarda złotych w tym roku. Poza tym, płynna jest granica między outsourcingiem a usługami B2B – kiedyś do tego pierwszego zaliczano sprzątanie, ochronę, call centers. Dziś BPO to bardziej zaawansowane usługi – komentuje Łukasz Gajewski, prezes Instytutu Outsourcingu (10) i firmy Target BPO. Zdaniem eksperta, z outsourcingu najchętniej korzystają przedsiębiorstwa z sektora finansów i bankowości, telekomunikacyjne i IT, koncerny z branży przemysłowej i FMCG, a także sektor wydobywczy i energetyczny. – Większość to firmy spoza kraju lub z zagranicznym rodowodem. W naszym regionie wciąż brakuje świadomości, czym jest i jakie korzyści przynosi outsourcing. W Polsce z takich usług bardzo słabo korzysta sektor publiczny – w Europie wartość outsourcingu sektora publicznego w 2009 r. wzrosła ponad trzykrotnie. 7 proc centrów usług na świecie działa dla administracji – tłumaczy Łukasz Gajewski. Na niewielką skalę z BPO korzystają także firmy małe i średnie – A już przy ponad 30 zatrudnionych outsourcing może przynieść korzyści finansowe, podnieść efektywność i dać dostęp do specjalistycznego know-how -dodaje szef IO.

BIZNES ODPORNY NA WSTRZĄSY

Kryzys nie zrobił na branży wrażenia, rynek rósł, rozwijają się coraz bardziej skomplikowane usługi. – Dynamika wzrostu nie była tak wysoka, jak w poprzednich latach, ale liczba kontraktów nie spadła. Zainteresowanie ofertą okazało się wręcz większe – kryzys wymusił na przedsiębiorstwach oszczędności i optymalizację procesów biznesowych, chętnie sięgały więc po usługi firm zewnętrznych. Z naszych badań wynika, że zainteresowanie usługami BPO stabilnie rośnie: w ostatnich dwóch latach o blisko 10 proc – komentuje Dominik Łabiński, dyrektor ds. sprzedaży ArchiDoc i ekspert IO. (…)

ROSNĄ WYMAGANIA

Boom na inwestycje z sektora SSC/BPO w Polsce zaczął się 5-6 lat temu. Powstają nowe centra usług wspólnych, istniejące poszerzają działalność, wprowadzają bardziej zaawansowane propozycje i zatrudniają nowych pracowników.

– Szacunki mówią o ok. 300 firmach. Najsilniejsze ośrodki i najpopularniejsze lokalizacje to Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław oraz Poznań. Ale rośnie zainteresowanie aglomeracją śląską, Trójmiastem, Szczecinem, a nawet Lublinem, Bydgoszczą czy Świdnicą. Centra najczęściej świadczą usługi z zakresu finansów i księgowości, IT, obsługi klienta, optymalizacji łańcucha dostaw, zakupów, marketingu, audytu i konsultingu. Klienci to zwykle wielkie korporacje, świadome korzyści płynących z outsourcingu – przekonuje Krystian Bestry. (…)

POJEMNY RYNEK

Wiedza i kompetentni pracownicy stanowią o sile branży. Outsourcing sprzedaży i obsługi klientów jest wart ok. miliard złotych, usługi kadrowo-płacowe – kilkaset milionów. Popularny jest też outsourcing księgowości. – Mamy tu kilka segmentów. Pierwszy to oddziały dużych spółek zagranicznych – najdroższe i obsługujące największe   przedsiębiorstwa. W drugim działają mniejsze liczące się na rynku finansowym kancelarie i niewielkie biura księgowe. W trzecim jest miejsce dla najmniejszych biur rachunkowych i ich klientów – drobnych przedsiębiorców. Outsourcing księgowy wydaje się najbardziej popularnym sposobem korzystania z usług zewnętrznych w nowoczesnym modelu zarządzania – informuje Joanna Świtała. Outsourcing sprzedaży i obsługi klientów rośnie o ok. 25 proc rocznie. Korzystają z niego duże firmy, wzrasta zainteresowanie sektora MSP. (…)

USŁUGI NA POZIOMIE

W dobie ciągłych zmian firmy outsourcingowe mogą pomóc we wprowadzaniu innowacji wykorzystując zdobyte know-how. Klienci muszą jednak najpierw przeanalizować własne potrzeby i stan wiedzy, by sprawdzić, jakich kompetencji potrzebują z zewnątrz. – Poszukiwania najczęściej zaczyna się od wysłania zapytań do wielu usługodawców z danego obszaru. Wadą są różne odpowiedzi na te same pytania, ponieważ dostawcy interpretują je według własnego uznania. A to utrudnia porównanie i wybór rozwiązań – mówi Dominik Łabiński. Dodaje, że firmy coraz częściej tworzą stanowiska odpowiedzialne za prowadzenie kontraktów outsourcingowych, by uniknąć niejasnych sytuacji. (…)

SZANSE I WYZWANIA

Jakie są perspektywy branży? Z upływem czasu z outsourcingu zapewne zacznie chętniej będzie korzystać sektor publiczny, firmy energetyczne, można też krajowy potencjał pożytkować na zewnątrz. Tym bardziej że polski outsourcing jest ceniony w Europie. (…)

 

Wojciech Kwinta

Udostępnij