08.06.2010

Call One – nowy gracz na rynku call center

ArchiDoc uruchomił nową spółkę call center. Firma Call One została utworzona w ramach grupy kapitałowej ArchiDoc, która skupia podmioty oferujące nowoczesne rozwiązania z obszaru Business Process Outsourcing (BPO).

ArchiDoc uruchomił nową spółkę call center. Firma Call One została utworzona w ramach grupy kapitałowej ArchiDoc, która skupia podmioty oferujące nowoczesne rozwiązania z obszaru Business Process Outsourcing (BPO).Call One oferuje usługi z zakresu call i contact center, będące poszerzeniem i dopełnieniem oferty ArchiDoc.

Dzięki pozyskaniu nowych kompetencji, grupa ArchiDoc będzie mogła zaoferować klientom bardzo rozbudowaną obsługę procesów biznesowych łączącą aktywną telesprzedaż z obsługą logistyczną oraz back-office. Do końca 2010 roku Call One planuje osiągnąć przychód na poziomie 4 mln zł. Spółka posiada konkurencyjną ofertę z zakresu wielokanałowej obsługi klienta (telefon, internet, faks). Call One koncentruje swoją działalność na sprzedaży telefonicznej powiązanej z budowaniem wizerunku przedsiębiorstw. Contact center firmy Call One – w ramach pięciu głównych linii produktowych – oferuje: profesjonalną obsługę infolinii, telesprzedaż, badania rynku, marketing wizerunkowy oraz weryfikację baz danych.

„Do 2013 roku chcemy znaleźć się w piątce najważniejszych graczy na rynku call i contact center w Polsce z udziałem minimum 5%. Będziemy systematycznie poszerzać udział w rynku wykorzystując synergię grupy w zakresie sprzedaży i marketingu, finansów, HR oraz innych funkcji administracyjnych. W oparciu o kompetentnych i doświadczonych menedżerów planujemy też intensywny rozwój linii produktowych. Za nasz największy sukces uznajemy zbudowanie świetnie zorganizowanych struktur w ciągu kilku miesięcy. Udało się to dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu zespołu zarządzającego Call One. Nadrzędnym celem naszych działań jest zwiększanie potencjału całej grupy ArchiDoc” – powiedział Konrad Rochalski, prezes zarządu Call One.

Zgodnie z założeniami, do końca roku 2010 spółka Call One będzie realizować działania na rzecz klientów w ramach – zlokalizowanych w Warszawie 150 stanowisk operacyjnych, które funkcjonować będą w dwuzmianowym systemie pracy. W miarę wzrostu zleceń, utworzonych zostanie kolejnych kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Grupa posiada bowiem potencjał do szybkiego uruchomienia alternatywnej lub wspomagającej lokalizacji contact center w ramach infrastruktury ArchiDoc w Katowicach. Zgodnie z założeniami w zakresie wysokości obrotów, firma planuje wypracować przychód na poziomie 4 mln zł w 2010 roku, 10 mln zł w 2011 oraz 20 mln zł w 2012.

 „Usługi typu call center od wielu lat znajdowały się w kręgu naszych zainteresowań. Z jednej strony wartość tego rynku w Polsce szacuje się na ponad pół miliarda złotych, z drugiej – właściwie od momentu powstania – rozwija się on w tempie kilkunastu procent rocznie. Przy tym – przedsięwzięcia z zakresu call center w modelu outsourcingowym – nadal nie przekraczają 20%. To znacznie mniej w porównaniu do innych państw czy pozostałych sektorów BPO w Polsce, np. digitalizacji dokumentów” – mówi Piotr Cholewa, właściciel oraz szef rady nadzorczej ArchiDoc.

Prezesem zarządu Call One jest Konrad Rochalski. Kluczowi dyrektorzy spółki to Aneta Michałkowicz, dyrektor ds. operacyjnych oraz Żaneta Kowalska, dyrektor ds. sprzedaży. ArchiDoc podtrzymuje deklarację tworzenia silnej Grupy BPO, która może zaproponować klientom kompleksową ofertę z zakresu rozwiązań zarządzania dokumentacją, wsparcia informatycznego, a teraz także call i contact center. Kompetencje każdej z firm należących do grupy ArchiDoc będą konsekwentnie rozszerzane. Celem jest utworzenie zintegrowanej oferty różnorodnych usług o najlepszej relacji ceny do jakości.

Grupa kapitałowa ArchiDoc

Udostępnij