30.01.2018

Cyfryzacja sprzyja branży usług back-office i obsługi klienta

Digitalizacja i technologie automatyzujące procesy to kierunek, w którym zmierza coraz więcej polskich firm. Na drodze transformacji cyfrowej wspierają je podmioty z sektora usług biznesowych.

Digitalizacja i technologie automatyzujące procesy to kierunek, w którym zmierza coraz więcej polskich firm. Na drodze transformacji cyfrowej wspierają je podmioty z sektora usług biznesowych.

Rozwiązania z obszaru cyfryzacji nabierają dziś coraz większego znaczenia. Z jednej strony sprzyja temu coraz bardziej konkurencyjny rynek i wymagający klienci, z drugiej strony zmiany są wspierane przez regulacje prawne. Niestety Polska wciąż pozostaje na tym polu daleko za innymi krajami europejskimi. Obecnie według rankingu DESI pod względem zaawansowania gospodarki cyfrowej nasz kraj znajduje się dopiero na 23. pozycji w Europie. W ostatnim czasie trend cyfryzacji jest jednak coraz bardziej widoczny także w Polsce, a technologie z tego obszaru na rosnącą skalę są wykorzystywane nie tylko w biznesie, ale także w sektorze publicznym.

Polskie firmy są zainteresowane transformacją cyfrową, natomiast często brakuje im zasobów do realizacji takiej strategii. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wymaga nie tylko znacznych inwestycji, ale także odpowiednich kompetencji zespołu. Z pomocą przychodzą im zewnętrzni dostawcy, którzy w ramach usługi dostarczają zarówno technologię, jak i know-how – mówi Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc i Voice Contact Center z Grupy OEX.

Według raportu PWC „Digital IQ. Cyfrowy wyścig firm” 40 proc. polskich firm wdrażając rozwiązania cyfrowe korzysta z zasobów zewnętrznych. 69 proc. badanych wskazało, że współpraca z zewnętrznymi partnerami jest dla nich priorytetem w zakresie wykorzystania wschodzących technologii.

Jednym z obszarów, w którym w coraz większym stopniu są wykorzystywane rozwiązania cyfrowe jest back-office i obsługa klienta.

Dziś klienci dużych firm i instytucji oczekują nie tylko sprawnej obsługi, ale także swobody wyboru kanału kontaktu, za pomocą którego mogą załatwić daną sprawę. Integracja i cyfryzacja danych z różnych źródeł to jeden z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej – wskazuje Konrad Rochalski.

Firmy i urzędy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stawiają na e-usługi, digitalizację i elektroniczny obieg dokumentów. Uruchamiają nowe kanały kontaktu i wykorzystują rozwiązania big data, coraz efektywniej przetwarzając informacje na temat odbiorców swoich usług.

Pomagamy firmom zamieniać procesy analogowe na cyfrowe. Przez digitalizację, automatyzację i integrację działań możemy wymiernie usprawnić obsługę klientów, a jednocześnie redukować koszty – dodaje Konrad Rochalski.

Według ArchiDoc w Polsce z rozwiązań cyfrowych w obszarze back-office i obsługi klienta najczęściej korzystają firmy z branży telekomunikacyjnej, bankowej, ubezpieczeniowej i energetycznej. Największy potencjał rozwoju ma natomiast sektor publiczny i medyczny.

Raport „Data Utilization Intensity 2017” , przygotowany na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, wskazuje, że efektywne przetwarzanie danych jest jednym kluczowych elementów wpływających na PKB Polski.

Udostępnij