09.02.2011

Dlaczego warto skorzystać z usług outsourcera?

W Polsce oraz na świecie outsourcing staje się z roku na rok coraz popularniejszy. Według badań firmy ArchiDoc o tym, że warto korzystać z outsourcingu, jest przekonanych już ponad 58% polskich przedsiębiorców. W ciągu dwóch lat liczba ta może znacząco wzrosnąć.

W Polsce oraz na świecie outsourcing staje się z roku na rok coraz popularniejszy. Według badań firmy ArchiDoc o tym, że warto korzystać z outsourcingu, jest przekonanych już ponad 58% polskich przedsiębiorców. W ciągu dwóch lat liczba ta może znacząco wzrosnąć – aż 23% badanych, nie korzystających jeszcze z usług outsourcera, zamierza zastosować tę formę współpracy. Co zatem sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na powierzenie niektórych procesów firmie zewnętrznej?

Zlecenie outsourcerowi obsługi poszczególnych obszarów będących częścią składową prowadzonej działalności, pozwala przedsiębiorstwu nie tylko znacznie zredukować koszty i oszczędzić czas, ale także w pełni skoncentrować się na rozwoju w zakresie kluczowego biznesu.

Wśród korzyści płynących z powierzenia niektórych procesów firmie zewnętrznej najczęściej wskazywane są:

  • Znaczna redukcja kosztów – aż 60% badanych wymieniło ten czynnik (wzrost o 22 punkty procentowe od 2008 roku);
  • Możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności – obecnie 59% wskazań (wobec 2008 roku wzrost o 20 punktów procentowych);
  • Oszczędność czasu – aż 55% zaznaczeń (wzrost o 16 punktów procentowych od 2008 roku);
  • Dostęp do nowoczesnej technologii – 48% ankietowanych osób uważa ten punkt za decydujący przy wyborze outsourcera (w porównaniu do 2008 roku wzrost aż o 25 punktów procentowych).

„Firmy, które chcą być konkurencyjne na rynku muszą szukać innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu. Dlatego z roku na rok wzrasta zarówno zainteresowanie outsourcingiem, jak i świadomość dotycząca korzyści, jakie niesie za sobą współpraca z partnerem zewnętrznym. Obserwujemy, że na rynku systematycznie przybywa przedsiębiorców, dla których outsourcing na stałe wpisał się w strategie prowadzonych przez nich firm” – powiedział Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc SA.

Źródło: IPSOS*
 

Najczęściej z usług firm zewnętrznych korzysta branża finansowa – obecnie outsourcing stosuje już 83% respondentów (w porównaniu do 2008 roku jest to wzrost aż o 10 punktów procentowych). Równie chętnie na pomoc outsourcera decydują się przedsiębiorstwa z sektora infrastruktury. Z badania ArchiDoc wynika, że w 2010 roku było to ponad 50% wskazań (wobec 45% w 2008 roku). Korzyści płynące z outsourcingu zaczyna dostrzegać także branża publiczna, FMCG oraz utilities.

*Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w październiku 2010 roku na próbie 200 osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub generujących ponad 200 milionów przychodów rocznie. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS.
 

Udostępnij