17.06.2010

„Gazeta Prawna”, Nie słabnie popyt na usługi firm zewnętrznych

Na tle wielu innych sektorów gospodarki możemy mówić o stabilnej sytuacji dostawców rozwiązań BPO (Business Process Outsourcing).

Wywiad z Prezesem ArchiDoc SA – Konradem Rochalskim:

KRZYSZTOF POLAK: Jak dużo firm korzysta z outsourcingu IT?

KONRAD ROCHALSKI: Na tle wielu innych sektorów gospodarki możemy mówić o stabilnej sytuacji dostawców rozwiązań BPO (Business Process Outsourcing). W latach 2006 – 2008 branża osiągała wzrosty nawet o 20 proc. rok do roku. Pomimo zanotowanego w 2009 r. wyhamowania, sektor nie ucierpiał na kryzysie. Jednym z objawów spowolnienia gospodarczego był jednak fakt, iż realizowane kontrakty często obejmowały mniejszą liczbę operacji. Według różnych szacunków obecnie z outsourcingu IT korzysta około 50-60 proc. polskich firm. Gartner prognozuje, że w 2011 r. udział wydatków na tego rodzaju usługi sięgnie 30 proc. inwestycji w szeroko rozumianą informatykę.

Które z usług outsourcingu IT cieszą się największym zainteresowaniem?

Innowacyjnie zarządzane firmy oczekują szybkiego dostępu do informacji i zaktualizowanej bazy danych. Dlatego rośnie popularność rozwiązań z zakresu zintegrowanej komunikacji z otoczeniem firmy i elektronicznego obiegu dokumentów. Jeszcze kilka lat temu outsourcing IT oznaczał jedynie dostarczanie oprogramowania i sprzętu. Dziś traktowany jest bardziej kompleksowo – obejmuje utrzymanie infrastruktury IT, realizację usług projektowych i programistycznych, wdrożenia, doradztwo i analizę powdrożeniową.

Jakie bariery utrudniają rozwój tego rynku?

Przekazanie na zewnątrz wybranych procesów to także proces o charakterze psychologicznym – budzi obawy o utratę ważnych informacji. Niepokój ten jest najczęściej całkowicie nieuzasadniony. Firmy outsourcingowe zapewniają bowiem bezpieczeństwo powierzonym ich pieczy procesom. Centra operacyjne, w których realizuje się usługi, są całodobowo monitorowane, a dostęp do dokumentów podlega ścisłej kontroli.

Czy outsourcing oznacza podpisanie skomplikowanego kontraktu?

Outsourcing opiera się na elastyczności umów pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą. Wielkość zamówienia może być ustalona według bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Koszty stałe związane z utrzymywaniem pracowników, infrastruktury i powierzchni biurowej zostają zastąpione przez koszty zmienne, wynikające ze współpracy z firmą outsourcingową. Następuje więc optymalizacja wykorzystania zasobów, gdyż to po stronie outsourcera leży ich dostosowanie do wielkości obsługiwanego zlecenia. W przypadku powierzenia procesu zarządzania dokumentami wyspecjalizowanej firmie oszczędności mogą sięgać nawet 40 proc. kosztów ponoszonych w przypadku realizacji czynności kancelaryjnych w trybie wewnętrznym. W przypadku outsourcingu usług kancelaryjnych przestawienie się firmy na pracę w oparciu o dokumenty elektroniczne pozwala usprawnić zarządzanie całym przedsiębiorstwem.

Udostępnij