05.06.2007

Jeszcze bezpieczniejsze centrum operacyjne ArchiDoc

ArchiDoc rozbudowała system zabezpieczeń Centrum Operacyjnego Południe w Katowicach, które realizuje dla Telekomunikacji Polskiej S.A. projekty obsługi zamówień masowego dostępu do abonamentów (Wholesale Line Rental, WLR).

Unowocześnienia dokonano na trzech płaszczyznach: monitoringu procesu, zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego dokumentów i danych oraz zapewnienia ciągłości biznesowej. WLR to usługa hurtowego dostępu do sieci, która polega na przejmowaniu przez firmę telekomunikacyjną obsługi połączeń telefonicznych od innego operatora wraz z abonamentem. ArchiDoc realizuje dla TP SA proces obsługi dokumentacji związanej z tymi zamówieniami. W związku z regulacjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które zobowiązują operatorów telekomunikacyjnych do restrykcyjnego przestrzegania terminów związanych z rozpatrywaniem zamówień, firma wprowadziła szereg usprawnień procesu obiegu dokumentacji TP oraz dodatkowych zabezpieczeń systemu bezpieczeństwa i ciągłości biznesowej.

Dzięki wdrożeniu systemowego monitoringu wpływających dokumentów WLR, zapewniono lepszą kontrolę nad poszczególnymi etapami obsługi dokumentu. Umożliwia to sprawdzenie położenia dokumentu w każdej fazie procesu oraz wskazania konkretnej osoby, odpowiedzialnej za dokument w danym momencie. Komputerowy system obsługi zleceń WLR ułatwia również przygotowywanie raportów zbiorczych. Dzięki temu dokumenty wpływające do Centrum Operacyjnego Południe, zostają terminowo i poprawnie zarejestrowane w systemie informatycznym operatora.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa fizycznego firma ArchiDoc rozbudowała system telewizji przemysłowej o kilkanaście dodatkowych kamer, które zostały rozmieszczone w sposób umożliwiający śledzenie drogi dokumentu – poczynając od chwili jego wpływu do Centrum Operacyjnego, aż do umieszczenia na półce w archiwum. Równocześnie uruchomiono dodatkowe posterunki ochrony fizycznej i zwiększono liczbę pracowników ochrony, którzy nadzorują obieg dokumentu w firmie. Wszystkie te zabezpieczenia gwarantują, że żaden dokument nie zostanie utracony lub zgubiony.

Ostatnią płaszczyzną modernizacji było ograniczenie możliwości wystąpienia czynników zewnętrznych, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu i ciągłości usług świadczonych w Centrum Operacyjnym Południe.

Udostępnij