07.04.2011

„Logistyka a Jakość”, Nie tylko dla oszczędności

Usługi dedykowane dla przemysłu są specyficzne. Muszą zapewnić najwyższe standardy działania i maksymalny poziom niezawodności. Nie o komforcie użytkowników obiektu bowiem mowa, ale o ciągłości produkcji. To właśnie dlatego klienci z tego sektora za najwyższą jakość obsługi są w stanie słono zapłacić dostawcy usług FM.

Usługi dedykowane dla przemysłu są specyficzne. Muszą zapewnić najwyższe standardy działania i maksymalny poziom niezawodności. Nie o komforcie użytkowników obiektu bowiem mowa, ale o ciągłości produkcji. To właśnie dlatego klienci z tego sektora za najwyższą jakość obsługi są w stanie słono zapłacić dostawcy usług FM.

Potwierdzają to badania. W ubiegłym roku przeprowadzono badanie oceniające dojrzałość outsourcingową polskich przedsiębiorstw. Zapytano w nim prezesów i dyrektorów dużych polskich firm m.in. o procesy, które zlecają na zewnątrz, i korzyści, które czerpią z tego rozwiązania. Okazało się, że kosztowy czynnik outso-urcingu wypada w przypadku technicznej obsługi obiektu i infrastruktury w przemyśle znacznie bardziej obojętnie niż np. w handlu czy usługach. W sektorze paliwowo-ener-getycznym jest on istotny tylko w co 4. firmie, a w farmaceutyczno-kosmetycznym -zaledwie w co 5. W połowie firm z branży farmaceutyczno-kosmetycznej oszczędności z tytułu outsourcingu nie przekraczają 10%, a w co 6. wahają się w granicach od 10 do 30%. Niecałe 4% badanych oceniło, że outsourcing jest droższy od wykonywania procesów wewnątrz organizacji.

Paweł Gacą, wiceprezes zarządu firmy Spomlek, w trakcie specjalnie zorganizo¬wanej debaty outsourcingowej poświęconej wynikom powyższego badania, która odbyła się 10 listopada 2010 r. w Warszawie, stwierdził:

  •  Kiedy koszty produktowe i strukturalne stanowią do 90% wszystkich wydatków, a outsourcing może przynieść oszczędności zaledwie w zakresie pozostałych 10%, może to demotywować do działania, ponieważ argumenty kosztowe przestają być istotne.
  •  Trzeba jednak pamiętać, że szacowanie korzyści z outsourcingu nie jest do końca możliwe – stwierdza dr Mariusz-Jan Radio ze Szkoły Głównej Handlowej, partner Seendico Doradcy i współautor badania. – Nie do końca możemy bowiem przewidzieć korzyści wynikające z usprawnienia zarządzania całą resztą, czyli tym, jak outsourcing wpłynie na pozostałe 90%. Te natomiast dzięki usprawnieniu działania firmy też mogą zmaleć.
  • Poza tym niskie, potencjalne oszczędności z outsourcingu nie zwalniaja nas wcale z konieczności jak najlepszego wydania pieniędzy- dodaje Dominik Łabiński, dyrektor ds. sprzedaży ArchiDoc, ekspert Instytutu Outsourcingu. -Nie mówiąc juz o tym, że jeżeli organizacja ma kilka miliardów obrotu, robi się z tego bardzo poważna kwota. Na outsourcing należy także spoglądać z prespektywy zupełnie innych korzyści.

Dostawca oprócz usługi udostępnia także technologię i nową jakość, a poza tym wyznacza standardy i wspiera nas w rozwoju. Są to korzyści, które trudno wyliczyć. Musimy spojrzeć na outsourcera jako na partnera, który dostarcza nam know-how wsparte innowacyjnymi technologiami.
  

  • Jest jeszcze jedna kwestia – stwierdza Robert Kucharski, senior operations manager z firmy Sodexo. – Jeżeli ktoś kupi mercedesa, nie naleje do niego najtańszego oleju. Podobna sytuacja ma miejsce w outsourcingu. Mamy np. modę na ekologię i bardzo popularne stają się droższe od papierowych ręczniki bawełniane wielokrotnego użytku stosowane w toaletach w miejscach pracy.

Anna Frąckowiak

Udostępnij