20.02.2008

Nowa spółka ArchiDoc

ArchiDoc powołał spółkę zależną IT Point, której podstawowym obszarem działania będzie tworzenie systemów obsługi kancelaryjnej i repozytoriów elektronicznych (DMS - Document Management System) oraz oprogramowania wspierającego szeroko rozumiane procesy biznesowe.

Utworzenie IT Point jest elementem nowej strategii ArchiDoc, która zakłada koncentrację na podstawowym obszarze naszej działalności, czyli świadczeniu usług z zakresu zarządzania dokumentami. Jako firma outsourcingowa dobrze rozumiemy korzyści z przekazywania niektórych procesów biznesowych wyspecjalizowanym podmiotom. IT Point, będzie dostarczał aplikacje do realizowanych przez ArchiDoc projektów, a także zajmie się wsparciem naszych dotychczasowych systemów. Wydzielenie na zewnątrz części pionu informatyki odpowiedzialnej za tworzenie oprogramowania umożliwi nam usprawnienie współpracy z klientami, a także wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania naszej spółki – mówi Waldemar Nowicki, Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych ArchiDoc.

Spółka IT Point swoją ofertę kieruje także do podmiotów zewnętrznych, przede wszystkim do dużych i średnich przedsiębiorstw, zorientowanych na usprawnianie swoich działań przy użyciu nowoczesnych systemów informatycznych. Oferowane oprogramowanie zawiera szereg modułów ułatwiających sprawne zorganizowanie procesu obsługi dokumentacji w firmie, charakteryzuje się również łatwością integracji z innymi systemami informatycznymi. Tworzone przez IT Point rozwiązania, także dedykowane, cechują się ponadto kompleksowością i dużą elastycznością.

W skład zespołu IT Point, liczącego aktualnie 12 osób, weszli programiści i administratorzy, pracujący wcześniej przy projektach realizowanych dla największych klientów ArchiDoc. Doświadczenie oraz wysokie kompetencje naszych pracowników pozwolą nam na rozwijanie działalności i zaistnienie także w innych obszarach rynku IT. Spółka planuje stopniowo poszerzać swoją ofertę także o aplikacje przeznaczone do urządzeń multimedialnych (telefony komórkowe, palmtopów etc.), a także nowe technologie dedykowane dla sektora medycznego  – mówi Paweł Cegła, Prezes IT Point.

W chwili obecnej spółka IT Point prowadzi kilka zawansowanych projektów, pracując m.in. nad stworzeniem zunifikowanego systemu obsługi procesów kancelaryjnych na potrzeby ArchiDoc. Równolegle rozwijane są aplikacje aktualnie wykorzystywane przez klientów firmy outsourcingowej. Utworzenie spółki IT Point pozwoli ArchiDoc na zwiększenie efektywności biznesowej i koncentrację na rozwoju oferty świadczonych usług. Według wstępnych szacunków oszczędności kosztów z tytułu wydzielenia części działu informatycznego na zewnątrz sięgną około 10 proc. w skali roku. Dzięki zastosowaniu ekonomii skali, firma outsourcingowa zyska także możliwość obniżenia wydatków ponoszonych na zakup sprzętu i oprogramowania, które nie tylko na jej potrzeby zamawiać i  dostarczać będzie IT Point. Większa dywersyfikacja dostawców usług IT pozwoli ArchiDoc na jeszcze szybsze i skuteczniejsze zaspakajanie potrzeb klientów.

Strona internetowa nowej spółki to: http://www.it-point.pl/

Udostępnij