03.03.2010

Oferta ArchiDoc w nowej odsłonie

ArchiDoc SA rozszerza i porządkuje portfolio usług. Rozbudowana oferta to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, którzy poszukują nowych obszarów współpracy oraz gwarancji wysokiej jakości. 
 

ArchiDoc SA rozszerza i porządkuje portfolio usług. Rozbudowana oferta to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, którzy poszukują nowych obszarów współpracy oraz gwarancji wysokiej jakości. Produkty ArchiDoc pogrupowano w taki sposób, aby umożliwić stopniowe przekształcenie organizacji działającej w oparciu o dokumenty papierowe, w podmiot bazujący głównie na plikach cyfrowych.

Zgodnie ze strategią biznesową ArchiDoc, w 2010 spółka wzmacnia działania sprzedażowo-marketingowe. Nowa oferta jest jednym z kluczowych elementów wprowadzanych zmian. Szeroki wachlarz usług – od tradycyjnej archiwizacji aż do zaawansowanych procesów back-office – pozwala na zaplanowanie efektywnego modelu zarządzania dokumentami firmy w perspektywie długofalowej. Nowa struktura produktów ArchiDoc umożliwia rozszerzenie usługi o kolejne procesy uzupełniające. Istotna jest również gwarancja, że wszystkie czynności związane z obiegiem dokumentów są rejestrowane za pomocą jednej platformy informatycznej, spójnej z aplikacjami wykorzystywanymi przez firmę zlecającą usługę. Formuła „step-by-step” pozwala każdej organizacji na „bezbolesne” przejście przez proces digitalizacji. Firma może wybrać i połączyć dowolne elementy każdej z oferowanych usług i w ten sposób stworzyć optymalne rozwiązanie outsourcingowe.

„Zmiany na rynku outsourcingu zachodzą dynamicznie, a grupa klientów zainteresowanych tego typu ofertą poszerza się o nowe branże, jak energetyka czy administracja publiczna. Widzimy także rosnący popyt na nasze usługi w sektorze MSP. Nową ofertę zaprojektowaliśmy tak, aby była bardziej przejrzysta oraz umożliwiała stopniowe wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarówno mniejszym firmom, jak i dużym przedsiębiorstwom. Udostępniamy zestaw usług, które elastycznie można ze sobą łączyć, bez konieczności instalacji zaawansowanego systemu zarządzania dokumentami. Ideą zmian jest możliwość stopniowego przeprowadzenia przedsiębiorstwa przez proces cyfryzacji procesów back-office. ArchiDoc oferuje swoim klientom najbardziej kompleksową obsługę w tym zakresie na rynku. Sprawny przepływ dokumentacji i szybki dostęp do danych to nie tylko element wizerunku spółki, ale też sposób na poprawę obsługi klienta i zwiększenie konkurencyjności” – mówi Konrad Rochalski, Prezes Zarządu ArchiDoc SA.

W celu sprawnego wdrożenia nowych rozwiązań ArchiDoc rozbudował struktury Działu Handlowego. Do dotychczasowego zespołu dołączyli specjaliści w zakresie pozyskiwania i obsługi kluczowych klientów ze strategicznych dla firmy sektorów: telekomunikacji, bankowości, ubezpieczeń, a także energetyki i administracji publicznej. Istotą wprowadzonych zmian jest umocnienie pozycji ArchiDoc w branżach o wysokim potencjale rozwoju oraz utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta przy rosnącej liczbie realizowanych zleceń.

Wdrożone zmiany to efekt dynamicznego rozwoju outsourcingu i sektora BPO (ang. Business Process Outsourcing). Jak podają analitycy, w 2009 roku po raz pierwszy zaobserwowano przewagę zamówień na usługi BPO nad kontraktami związanymi z outsourcingiem usług IT. Według raportu NelsonHall wartość kontraktów outsourcingowych BPO wzrosła w Europie o 63% w porównaniu do 2008 roku i wyniosła 43,8 mld dolarów. W Polsce outsourcing to wciąż bardzo perspektywiczny rynek o niewykorzystanym potencjale.

Zmodyfikowana oferta ArchiDoc obejmuje:

1. Obsługę kancelarii, czyli kompleksowe zarządzanie dokumentacją firm i instytucji
2. Elektroniczną archiwizację dokumentów
3. Rejestrację danych w systemach klienta
4. Elektroniczny obieg dokumentów
5. Zarządzanie dokumentami papierowymi
6. Doradztwo w zakresie procesów back-office
7. Aplikacje wspierające

Zarządzanie dokumentacją przedsiębiorstw ArchiDoc realizuje zarówno w siedzibie klienta, jak i w modelu zewnętrznym – przy wykorzystaniu jednego z czterech centrów operacyjnych, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Warszawie i Młochowie.
 

Udostępnij