12.05.2011

„Puls Biznesu”, Wielka fuzja w Outsourcingu

Łączące się Archidoc i Neo BPO mają ponad 150 min zł przychodów. Myślą o akwizycjach i giełdzie.

Łączące się Archidoc i Neo BPO mają ponad 150 mln zł przychodów. Myślą o akwizycjach i giełdzie.

Potwierdziły się nasze informacje z początku kwietnia Archidoc połączy się ze spółkami z grupy Neo Business Process Outsourcing (Neo BPO). Wszystko zostało uzgodnione. Obie strony czekają tylko na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowo powstała grupa out-sourcingowa przyjmie nazwę Outsourcing Experts. W jej skład wejdzie pięć spółek Z jednej strony będzie to wyspecjalizowany w outsourcingu zarządzania dokumentami Archidoc, wraz z prowadzącą cali center spółką zależną Call One.
Z drugiej — wyspecjalizowany w outsourcingu sprzedaży Cursor, zajmujący się procesami rebrandingu Galposter oraz prowadząca call center Voice Contact Center. Łącznie przychody tych pięciu firm wyniosły w 2010 r. ponad 150 min zł. To około 40 min zł więcej niż notowanej na giełdzie Arterii, która prowadzi podobną działalność.
Nie ujawnię wyniku netto ani EBIDTA. Mogę tylko powiedzieć, że grupa jest zyskowna na każdym poziomie– mówi Tomasz Słowiński, dyrektor finansowy Neo BPO i wiceprezes Outsourcing Experts.

Akcjami Outsourcing Experts podzielą się po połowie cypryjski SUquern Holdings kontrolowany przez Piotra Cholewę, właściciela Archidoca, i luksemburska Neo BPO, za którą stoją Piotr Ba-dowski, Piotr Beaupre i Jerzy Motz. Outsourcing Experts nie będzie prowadzić działalności operacyjnej. Stanie się za to jedynym właścicielem spółek Cursor, Archidoc i Galposter. Będzie też dominować w firmach z branży cali center. Tam jednak niewielkie udziały zachowa kadra menedżerska. Spółki te, mimo iż najmniejsze w grupie i jako jedyne prowadzące identyczną działalność, nie zostaną połączone.
To młode organizmy. Mają ponadprzeciętną dynamikę wzrostu i własne strategie. Na tym etapie nie chcemy ryzykować spowolnienia ich rozwoju w wyniku procesów połączeniowych—tłumaczy Konrad Rochalski, prezes Archidoca i Outsourcing Experts.

W najbliższych trzech latach nowa grupa outsourcingowa chce zwiększać przychody w tempie dwucyfrowym.
Mówiąc to mamy na myśli wzrost organiczny. Będziemy się jednak przyglądać rynkowi i rozważać ewentualne akwizycje. Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami. Mamy ambicję, by przynajmniej jedną akwizycję sfinalizować w ciągu roku i przynajmniej częściowo chcielibyśmy ją zrealizować za pieniądze z giełdy — zaznacza Tomasz Słowiński

Przedstawiciele holdingu nie chcą mówić o szczegółach publicznej emisji akcji. Podkreślają, że debiut giełdowy nie jest celem samym w sobie, ale może do niego dojść nawet bez powiększenia grupy.
— Mamy projekty, których finansowanie może przekraczać możliwości holdingu — dodaje Tomasz Słowiński.

Kamil Kosiński

Udostępnij