23.02.2007

Tele2 rozszerza kontrakt z ArchiDoc

Warszawa, 22 lutego 2007 – Tele2 Polska, wiodący alternatywny operator telekomunikacyjny zlecił ArchiDoc, największej polskiej firmie świadczącej usługi kompleksowego zarządzania dokumentami, usługę rejestracji i weryfikacji umów oraz zleceń WLR (Wholesale Line Rental).

Proces, realizowany przez ArchiDoc pod nazwą Data Entry, ma przyspieszyć przetwarzanie przez operatora zamówień WLR oraz ich przekazywanie do TP SA, co znacznie usprawni obsługę klientów, którzy zdecydują się na zamówienie abonamentu w Tele2. Wprowadzenie Data Entry jest rozszerzeniem dotychczasowego kontraktu – ArchiDoc prowadzi już dla Tele2 Outsourcingowe Centrum Zarządzania Korespondencją, zarządzające całością korespondencji klienckiej operatora.

Dokonane w grudniu 2005 r. uwolnienie rynku abonamentu telefonii stacjonarnej i możliwość wyboru przez klientów abonamentu u dowolnego operatora telekomunikacyjnego zaowocowało dużą liczbą nowych umów, spływających do Tele2. Umowy te, po rejestracji w systemie teleinformatycznym, operator wysyła do TP SA, która weryfikuje je z posiadanymi danymi abonentów i następnie dokonuje przełączenia abonenta do Tele2. W tej sytuacji niezbędne było wdrożenie procesu, który pozwoliłby na sprawne rejestrowanie umów przy równoczesnej możliwości szybkiej korekty danych w przypadku źle wypełnionych dokumentów. Tele2 zdecydowało się zlecić zaprojektowanie i obsługę tego procesu firmie ArchiDoc, która wcześniej wdrożyła dla operatora centralną kancelarię zarządzającą korespondencją klientów.

Proces Data Entry, zaprojektowany przez ArchiDoc, składa się z kilku etapów. Pierwszy to przyjęcie i zarejestrowanie dokumentu. Następnie zostaje on zeskanowany (jego obraz jest zapisywany w Repozytorium Dokumentów), a zawarte w nim dane zostają wprowadzone do metryki dokumentu, opisującej jego miejsce w systemie teleinformatycznym. Dokument jest weryfikowany pod względem poprawności i kompletności zawartych w nim danych. W przypadku błędów lub braku danych, telemarketer ArchiDoc dzwoni do klienta Tele2 i prosi o podanie prawidłowych informacji oraz wprowadza je do systemu. W końcowej fazie kompletne zamówienia zostają przekazane do TP SA.

ArchiDoc będzie realizował usługę Data Entry przez najbliższe dwa lata. Ze strony ArchiDoc w projekcie bierze udział 30-osobowy zespół z Centrum Operacyjnego Południe w Katowicach.

Udostępnij