01.06.2011

UOKiK wydał zgodę na połączenie Grupy ArchiDoc i spółek NEO Investments

Grupa ArchiDoc i spółki z Funduszu NEO Investments otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie. W wyniku integracji powstała marka Outsourcing Experts (OEX). Nowa spółka jest jednym z największych podmiotów działających na rynku usług outsourcingowych w Polsce.

Grupa ArchiDoc i spółki z Funduszu NEO Investments otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie. W wyniku integracji powstała marka Outsourcing Experts (OEX). Nowa spółka jest jednym z największych podmiotów działających na rynku usług outsourcingowych w Polsce.

W skład Outsourcing Experts (OEX) wchodzi 5 firm o ugruntowanej pozycji na rynku outsourcingu zarządzania dokumentami i obsługą procesów back-office, wsparcia sprzedaży i marketingu oraz call/contact center.

Spółki należące do Outsourcing Experts:

  • ArchiDoc – rozwiązania outsourcingowe w dziedzinie zarządzania dokumentami, rejestracji danych; obsługi procesów back-offce;
  • Cursor – rozwiązania outsourcingowe w zakresie wsparcia sprzedaży i marketingu (budowa i zarządzanie strukturami handlowymi, merchandising, usługi promocyjne, zaplecze logistyczne);
  • Galposter – rozwiązania outsourcingowe w obszarze procesów identyfikacyjnych, rebrandingowych i budowy sieci;
  • Voice Contact Center/Call One – outsourcing call / contact center – wielokanałowa obsługa klienta (telefon, Internet, faks) oraz sprzedaż powiązana z budowaniem wizerunku marketingowego firm.

Dotychczasowi udziałowcy Grupy ArchiDoc oraz Funduszu Neo Investments dysponować będą równymi, 50-procentowymi udziałami w nowo utworzonym podmiocie. W zarządzie Grupy OEX zasiądą: Konrad Rochalski – prezes zarządu Grupy ArchiDoc, który obejmuje funkcję prezesa zarządu OEX, Artur Wojtaszek – wiceprezes zarządu OEX i prezes zarządu Cursor oraz Tomasz Słowiński – wiceprezes zarządu OEX i chief financial officer funduszu Neo Investments.

Zgodnie z nową strategią OEX, głównym celem Grupy będzie zwiększenie potencjału spółek portfelowych przez specjalizację w poszczególnych segmentach rynku usług outsourcingowych, oferowanie klientom możliwości korzystania ze zintegrowanych rozwiązań oraz wykorzystanie efektu synergii.
„Dzięki połączeniu Grupy ArchiDoc i spółek z Funduszu Neo Investments na rynku usług outsourcingowych powstał silny podmiot, oferujący kompleksową i elastyczną ofertę. Celem strategicznym OEX jest zbudowanie stabilnej Grupy, oferującej komplementarne rozwiązania z zakresu Business Process Outsourcing. Spółka będzie w stanie skutecznie konkurować z największymi międzynarodowymi dostawcami usług BPO. Chcemy także systematycznie zwiększać udział w rynku, wykorzystując synergię spółek z Grupy w zakresie szeroko pojętego outsourcingu. Zamierzamy to osiągnąć przez konsekwentny rozwój usług, a także pozyskiwanie nowych obszarów kompetencyjnych w drodze akwizycji. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy mamy zamiar wprowadzić akcje Grupy OEX do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” – mówi Konrad Rochalski, Prezes Zarządu Outsourcing Experts.

Strategia Grupy Outsourcing Experts zakłada:

  1. Utrwalenie pozycji lidera w kluczowych dla Outsourcing Experts branżach;
  2. Wzrost przez akwizycje zarówno w branżach aktualnie reprezentowanych, jak i w nowych obszarach leżących w sferze zainteresowań Grupy Outsourcing Experts;
  3. Uzupełnienie portfolio o nowe usługi z zakresów zbliżonych i synergicznych do obszarów działalności spółek Outsourcing Experts;
  4. Pozyskanie środków z GPW w celu finansowania planów rozwoju;
  5. Koordynacja działań administracyjnych w ramach Grupy OEX w celu osiągnięcia optymalizacji operacyjnej i kosztowej.

Udostępnij