18.11.2010

„www.bankier.pl”, Polskie firmy dojrzały do outsourcingu

Infosys BPO, jeden ze światowych liderów sektora Business Proces Outsourcing, zdecydował się przystąpić do Instytutu Outsourcingu, organizacji branżowej skupiającej czołowych przedstawicieli polskiego outsourcingu.

Infosys BPO, jeden ze światowych liderów sektora Business Proces Outsourcing, zdecydował się przystąpić do Instytutu Outsourcingu, organizacji branżowej skupiającej czołowych przedstawicieli polskiego outsourcingu.

Polski rynek zaawansowanych usług dla biznesu dojrzewa, przedsiębiorstwa coraz chętniej powierzają zewnętrznym partnerom nie tylko proste usługi czystościowe i transportowe, ale i te bardziej zaawansowane, takie jak finanse, księgowość, sprzedaż, czy IT. Potencjał ten został dostrzeżony przez zagraniczne firmy, które widzą gotowość naszych przedsiębiorców do partnerstwa w tym zakresie – należy tylko dobrze wykorzystać tę szansę.

Optymistyczne prognozy

Już około 93% średnich i dużych firm korzysta z outsourcingu – ale nadal w dużym stopniu delegowane na zewnątrz są głównie proste procesy, takie jak: szkolenia (84,5%), usługi transportowe (68,5%) i czystościowe (54%) Popularny jest również outsourcing IT stosowany w 38% przebadanych firmach oraz dystrybucji i logistyki (33,5%) wynika z badań wykonanych na zlecenie firmy CWS Boco. Jak przekonują firmy outsourcingowe z każdym rokiem wzrasta liczba rodzimych przedsiębiorstw zainteresowanych coraz bardziej zaawansowanymi usługami BPO. Zagraniczne doświadczenia pokazują, że jest to klasyczny kierunek ewolucji outsourcingu: od prostych, mało skomplikowanych usług do zaawansowanych i strategicznych procesów biznesowych.

– Działając na polskim rynku od kilku lat, uważnie obserwujemy jego rozwój. Polscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość korzyści płynących z outsourcingu i coraz chętniej korzystają z tej formy optymalizacji biznesu. Naszym celem jest dalsze rozwijanie edukacji na ten temat. Wejście w struktury organizacji zrzeszającej czołowe firmy sektora działające na polskim rynku daje nam możliwość jeszcze lepszego poznania specyfiki i potrzeb przedsiębiorców. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami, jakie zdobywamy na całym świecie – mówi Krystian Bestry, Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Europe. 

Polskie firmy czerpią z zagranicznych wzorców i coraz chętniej wykorzystują możliwości, jakie daje BPO. To znak, że rynek dojrzewa, a przedsiębiorcy uważnie obserwują światowe tendencje. To zjawisko potwierdzają badania. Według analizy Ipsos zleconej przez firmę ArchiDoc niemal co czwarte przedsiębiorstwo, które jeszcze nie skorzystało z usług dostawcy outsourcingowego, deklaruje podjęcie takiej współpracy w najbliższym czasie. Ponad 52% firm zamierza zwiększyć swój budżet na outsourcing. Prawie co czwarta firma, która już korzysta z outsourcingu planuje w najbliższym czasie rozszerzyć zakres procesów delegowanych do firm zewnętrznych.

– O tym, że outsourcing staje się coraz częściej elementem strategii długoterminowej polskich przedsiębiorstw świadczy fakt, że decyzje dotyczące wyboru tego modelu zarządzania są rozważane na najwyższych szczeblach organizacyjnych w firmach W 2006 roku jedynie co piąta organizacja (41%) deklarowała, że decyzję o przekazaniu procesów outsourcingowych na zewnątrz podejmuje zarząd natomiast w 2008 roku była to co czwarta firma. Obecnie takiej odpowiedzi udzieliło ponad 80% przedsiębiorców. Kompetencje innych osób w tym zakresie , zwłaszcza osób odpowiedzialnych za dany pion , zostały ciągu ostatnich lat znacznie ograniczone – mówi Anna Zawadzka, ekspert Instytutu Outsourcingu, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju ArchiDoc

Potrzebna edukacja rynku

Systematyczna konsolidacja sektora daje szanse na jeszcze szersze dzielenie się wiedzą i doświadczeniami zarówno przez rodzime firmy, jak i zagranicznych partnerów.

– Na polskim rynku nadal brakuje informacji potwierdzających rosnącą rolę outsourcingu, jako źródła innowacji, strategii oraz pozyskiwania nowych talentów i kompetencji. Instytut Outsourcingu działa na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy kadry zarządzającej, promowania najlepszych praktyk z tego zakresu oraz wymiany doświadczeń między firmami. Cieszymy się, że do naszego grona dołączają firmy z międzynarodowym doświadczeniem. Firma Infosys to jeden z najważniejszych inwestorów zagranicznych specjalizujący się w dostarczaniu usług BPO, jego wiedza istotnie wzbogaci przekaz i działania naszej Fundacji – mówi Łukasz Gajewski, Prezes Instytutu Outsourcingu i Target BPO.

Instytut Outsourcingu zrzesza polskie firmy BPO, działające w obszarze outsourcingu: kadr i płac, zarządzania sprzedażą i dokumentami, IT, finansów i księgowości. (…)

/ Instytut Outsourcingu

Udostępnij