15.11.2010

„www.inwestycje.pl”, Outsourcing wspomaga rozwój sektora telekomunikacyjnego

Mimo pewnego spowolnienia wzrostu w branży telekomunikacyjnej, jakie można ostatnio zanotować, zarówno wyniki, jak i prognozy rozwoju sektora są optymistyczne. Według ekspertów powinny sprawdzić się zeszłoroczne predykcje menedżerów 100 największych telekomów w Polsce, którzy w badaniu przeprowadzonym przez PMR1, zapowiadali, że rynek tych usług w 2010 roku będzie w fazie wzrostu.

Mimo pewnego spowolnienia wzrostu w branży telekomunikacyjnej, jakie można ostatnio zanotować, zarówno wyniki, jak i prognozy rozwoju sektora są optymistyczne. Według ekspertów powinny sprawdzić się zeszłoroczne predykcje menedżerów 100 największych telekomów w Polsce, którzy w badaniu przeprowadzonym przez PMR1, zapowiadali, że rynek tych usług w 2010 roku będzie w fazie wzrostu. Według nowej analizy Frost & Sullivan sektor telekomunikacyjny w krajach regionu Europy Środkowo – Wschodniej do 2014 roku osiągnie wartość 27 miliardów euro2. Wpływ na poprawę w branży mają dwa czynniki – rozwój nowych usług (szczególnie mobilnych) oraz stała dbałość o optymalizację kosztów.

Efektywność firm telekomunikacyjnych jest w dużym stopniu związana z modelem zarządzania, jaki stosują. Jednym z jego elementów jest outsourcing. Zagadnienia dotyczące takiego modelu biznesowego były głównym tematem konferencji „Outsourcing w strategiach operatorów telekomunikacyjnych”, zorganizowanej pod koniec października przez Instytut Outsourcingu. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy największych firm telekomunikacyjnych.

Outsourcing? Chętnie!

Możliwość koncentracji na zasadniczych funkcjach firmy oraz optymalizacja procesów to według 46% uczestników konferencji najważniejsze zalety stosowania outsourcingu w organizacji. Dopiero na trzecim miejscu wymieniają oni obniżenie kosztów. Firmy telekomunikacyjne nie boją się wydzielać na zewnątrz swoich procesów, bardzo często wpisując taki model zarządzania w strategię działania firmy.
„Branża telekomunikacyjna osiągnęła duży stopień dojrzałości w zarządzaniu kontraktami z zewnętrznymi partnerami. Wpływa to w znaczący sposób na ocenę możliwości, jakie dzięki nim mogą osiągnąć – celem nadrzędnym staje się zwiększenie potencjału firmy, a nie tylko obniżenie kosztów” – mówił Dominik Łabiński, ekspert Instytutu Outsourcingu, Dyrektor ds. Sprzedaży ArchiDoc SA.

Przedstawiciele branży mediów również potwierdzają taką zależność.

– Outsourcing procesów umożliwił nam nie tylko zredukowanie kosztów, ale także wprowadzenie zmian w strukturze firmy, które miały istotny wpływ na podniesienie jakości w procesie obsługi klienta. Elastyczne rozwiązania outsourcingowe, jakie wypracowaliśmy z zewnętrznymi partnerami, pozwoliły na optymalizację poziomu kluczowych procesów w obsłudze oraz zwiększenie zadowolenia naszych abonentów. Mając na uwadze ogólnoświatowy kryzys finansowy, który dotknął także rynek telekomunikacji i mediów, nadal poszukujemy rozwiązań, umożliwiających podwyższenie efektywności struktury kosztów i zwiększenie konkurencyjności rynkowej naszej firmy. Outsourcing procesów ma ogromny potencjał, staramy się go jak najlepiej wykorzystać – powiedziała Agnieszka Furdal, Kierownik Działu Outsourcingu CANAL+ Cyfrowy, operatora platformy cyfrowej, rynek mediów. 

Krok dalej, czyli jak outsourcing pomaga zwiększać wartość firmy

Znane jest wykorzystanie outsourcingu we wszystkich obszarach tworzących koszty. Znacznie rzadziej wykorzystywany jest ten model zarządzania w procesach, które zwiększają marżę, czy przychody. Współpraca partnerów dotyczy wówczas najbardziej wrażliwych dla firmy procesów oraz dotyka klientów końcowych. 
– Firmy bardzo nieufnie podchodzą do współpracy w części przychodowej. Wymaga to zaufania, że partner nie zawiedzie, oraz że dostarczy produkt najwyższej jakości i będzie naszych klientów traktował lepiej niż swoich. Konsekwencje bowiem od razu widać w relacjach z klientem. Należy pamiętać, że outsourcing to łączenie kompetencji, właśnie dzięki temu wartość firmy rośnie, a jej rozwiązania są innowacyjne. Dzięki temu możemy proponować rozwiązania, na które sami musielibyśmy dużo dłużej pracować – przekonywała Ewa Banachowicz, ekspert Instytutu Outsourcingu, Dyrektor ds. Rozwoju Konica Minolta

Umowa  outsourcingowa, jako narzędzie zarządzania ryzykiem

Właściwe sporządzenie umowy z partnerem biznesowym to jedna z najważniejszych kwestii, warunkujących powodzenie współpracy outsourcingowej.
– Umowa jest najważniejszym dokumentem, który reguluje i porządkuje całą relację pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą. Kontrakt powinien być dokumentem, który z jednej strony umożliwi obydwu stronom sprawne działanie, ale z drugiej strony zabezpiecza przed nierzetelnym partnerem – mówił Radosław Nożykowsk, ekspert Instytutu Outsourcingu, adwokat współpracujący z kancelarią Baker&McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy.

Branża telekomunikacyjna jako pierwsza zaczęła na dużą skalę stosować rozwiązania outsourcingowe. Dziś to jeden z najbardziej innowacyjnych rynków zarówno pod względem wprowadzanych usług, jaki i wykorzystywanych modeli zarządzania. 

Fundacja Instytutu Outsourcingu

Udostępnij