podziel się:
Optymalizujemy obieg dokumentów w firmie. W ramach naszych usług oferujemy nie tylko wdrożenie systemu workflow, ale także doradzamy jak efektywniej zorganizować dany proces. Pomagamy ujednolicać procedury, co usprawnia realizację poszczególnych czynności i poprawia jakość obsługi klientów końcowych. Implementację systemu workflow możemy uzupełnić także o kompleksową obsługę dokumentów, m.in. skanowanie, e-archiwum i archiwizację. Elektroniczny obieg dokumentów najczęściej wdrażamy w procesach związanych z przepływem zleceń, reklamacji i faktur, które wymagają terminowego rozpatrzenia.

Klientom proponujemy:

 • analizę i wspólną budowę procesów obiegu dokumentów;
 • wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
 • dostarczenie aplikacji workflow w połączeniu z naszymi usługami, np. skanowaniem dokumentacji oraz budową elektronicznego lub/i papierowego archiwum.


WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW / WORKFLOW PRZEZ ARCHIDOC (PRZYKŁAD)

Naszym partnerem technologicznym jest firma WEBCON, będąca producentem uznanego w Polsce i na świecie oprogramowania klasy Business Process Management (BPM) dla platformy Microsoft SharePoint: WEBCON BPS.

PRZYKŁADY WDROŻENIA ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W FIRMIE:

 • obieg faktur
 • obieg pozostałych dokumentów finansowych
 • obieg wniosków urlopowych
 • obieg dokumentów kadrowych
 • obieg reklamacji
 • obieg korespondencji przychodzącej
 • obieg dokumentacji wychodzącej

 
W ramach wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów (workflow) oferujemy także:

 • zapewnienie ciągłości działania;
 • implementację nowych wersji oprogramowania (upgrade).
Elektroniczny obieg dokumentów w firmie - korzyści biznesowe:
 • Organizacja procesów biznesowych w ramach zdefiniowanych ścieżek, wsparcie i monitoring procesu załatwiania spraw, raportowanie spraw przeterminowanych.
 • Brak ograniczeń związanych z dostępem osób decyzyjnych - dostęp do dokumentów z urządzeń mobilnych.
 • Szybki dostęp do dokumentu w formie elektronicznej
 • Ograniczenie obiegu dokumentu w formie papierowej do niezbędnego minimum.
 • Ciągłość śledzenia korespondencji.
 • Pełna kontrola – monitoring korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej (jednolity rejestr).
 • Możliwość podglądu statusu dokumentu (weryfikacja osoby, do której dokument jest aktualnie przyporządkowany oraz czy sprawa związana z dokumentem została zamknięta).
 • Uporządkowanie i ujednolicenie procedur rejestracji korespondencji.
 • Usprawnienie procesu dystrybucji dokumentów.
 • Optymalizacja i automatyczne przypisanie kosztów korespondencji wychodzącej.
 • Systemowa kontrola dostarczania/odbioru dokumentów (automatyzacja).
 • Prosty dostęp do informacji oraz zdalne raportowanie w trybie rzeczywistym:
  • raporty ilościowe korespondencji,
  • raporty statusów dokumentów,
  • inne (na życzenie)
 • Dzięki stałemu nadzorowi procesów związanych z obiegiem korespondencji lub obiegiem procesów wewnętrznych (np. tworzenia procedur wewnętrznych) ArchiDoc może na bieżąco je monitorować, korygować oraz wskazywać obszary do dalszego doskonalenia.