01.03.2007

01.03.2007, Kolejne usługi ArchiDoc dla Tele2

Obsługa korespondencji faksowej i archiwizacja dokumentów dla Tele 2 Polska.

Warszawa, 1 marca 2007 – Tele2 Polska, wiodący alternatywny operator telekomunikacyjny, rozszerzył kontrakt zawarty z ArchiDoc, o dwie nowe usługi. Projekt zarządzania korespondencją, realizowany już przez ArchiDoc, zostanie rozszerzony o obsługę dokumentów przychodzących faksem. Operator zdecydował się również na współpracę z ArchiDoc w zakresie przechowywani swoich dokumentów archiwalnych. Pozwoli to Tele2 na obniżenie kosztów związanych z obsługą dokumentacji klientów oraz umożliwi ich szybszą i sprawniejszą obsługę.

Na potrzeby projektu związanego z zarządzaniem korespondencją przychodzącą operatora, ArchiDoc uruchomił serwer faksowy, który automatycznie przetwarza dokumenty przychodzące faksem na postać elektroniczną, a następnie umieszcza je w repozytorium dokumentów. Rozwiązanie zbudowano w oparciu o serwer Dell PowerEdge 2950, adapter ISDN Eicon Diva Server 4BRI, i 2 łącza ISDN BRI. Systemem operacyjnym obsługującym aplikację jest Windows Server 2003 Small Business Standard z zainstalowanym oprogramowaniem GFi FaxMaker for Exchange/SMTP do konwersji przychodzących faksów na pliki elektroniczne. Dodatkowo oprogramowanie zostało wyposażone w moduł FaksDok, przeznaczony do umieszczania dokumentów w elektronicznym repozytorium Tele2.

Kolejną usługą, o jaką rozszerzono kontrakt, jest archiwizacja dokumentacji klienckiej operatora. Na zlecenie Tele2 ArchiDoc utworzy Centralne Archiwum Dokumentów, w którym przechowywane będą dokumenty pochodzące z archiwów firmy w Warszawie i w Olsztynie – niemal 3 000 metrów bieżących akt łącznie. Dokumenty trafią do Centrum Operacyjnego ArchiDoc w Młochowie, którego magazyn spełnia wszelkie wymogi  prawne związane z przechowywaniem dokumentacji zawierającej dane osobowe. Oryginały dokumentów będą udostępniane upoważnionym pracownikom Tele2 w wersji oryginalnej lub – po zeskanowaniu – jako obraz elektroniczny.

Umowa jest rozszerzeniem dotychczasowego kontraktu – ArchiDoc prowadzi już dla Tele2 Outsourcingowe Centrum Zarządzania Korespondencją, zarządzające całością korespondencji klienckiej operatora oraz realizuje usługę Data Entry polegającą na rejestracji i weryfikacji umów  oraz zleceń WLR (Wholesale Line Rental).

Informacje o Tele2

Tele2 jest wiodącym europejskim operatorem telekomunikacyjnym oferującym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usługi dostępu do Internetu. Firma powstała w 1993 roku w Szwecji, stając się w krótkim czasie poważną konkurencją dla operatora państwowego. Obecnie grupa Tele2 posiada ponad 30 milionów klientów w 22 krajach Europy. Tele2 AB jest notowana na giełdzie w Sztokholmie od 1996 roku. Tele2 działa w Polsce od 1999 roku pod nazwą Tele2 Polska Sp. z o.o. Obecnie Tele2 oferuje w Polsce kompleksowe usługi telefonii stacjonarnej, w tym abonament telefoniczny, usługę tanich połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych, dostęp do Internetu dial-up w ramach umowy o preselekcję. Główną zasadą działania Tele2 jest minimalizacja kosztów własnych, dzięki czemu firma może oferować swoim klientom usługi po bardzo atrakcyjnej cenie.
Więcej informacji pod adresem internetowym: www.tele2.pl

Share