Komunikaty prasowe
podziel się:

Podsumowanie 2011 roku w obszarze outsourcingu zarządzania dokumentami i obsługi procesów back-office

Rok 2011 upłynął na świecie pod znakiem kryzysu gospodarczego, jednak w Polsce pogorszenie sytuacji ekonomicznej nie było aż tak odczuwalne. Krajowe przedsiębiorstwa chętnie korzystały z pomocy zewnętrznych firm.

Grupa Outsourcing Experts mecenasem "Stypendium z wyboru"

Grupa Outsourcing Experts została mecenasem II edycji programu „Stypendium z Wyboru”. Inicjatywa Fundacji Absolvent.pl wspiera – na gruncie finansowym i zawodowym – kreatywnych studentów i absolwentów.

Rebranding Grupy Outsourcing Experts

Grupa Outsourcing Experts tworzy wspólną identyfikację wizualną podmiotów wchodzących w jej skład. Rebranding obejmie zmianę logotypów oraz odświeżenie szaty graficznej materiałów korporacyjnych i marketingowych.

Integracja w Grupie Outsourcing Experts

Zarząd Grupy Outsourcing Experts podjął decyzję o połączeniu firm Call One i Voice Contact Center. Integracja spółek jest etapem zwiększania potencjału Grupy Outsourcing Experts przez specjalizację w poszczególnych segmentach usług outsourcingowych.

ArchiDoc zarchiwizuje dokumenty Ruch SA

ArchiDoc podpisał pięcioletni kontrakt z Ruch SA. Umowa obejmuje obsługę bieżącej i archiwalnej dokumentacji największego w Polsce dystrybutora prasy. Wartość kontraktu wynosi 2 mln złotych.

ArchiDoc nawiązał współpracę z Lukas Bankiem

ArchiDoc prowadzi kancelarię Lukas Banku. Umowa została podpisana na okres trzech lat. Proces realizowany jest w oparciu o autorską aplikację kancelaryjną INDO – SNOK.

Grupa Outsourcing Experts łączy kompetencje działów IT

Grupa Outsourcing Experts – spółka specjalizująca się w outsourcingu procesów back-office, wsparcia sprzedaży i marketingu oraz call i contact center – tworzy wspólny dział IT dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy.

Przyszłość outsourcingu windykacji należności

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że od 2008 roku kwota nieuregulowanych w terminie zobowiązań Polaków wzrosła aż o 25 mld zł i obecnie wynosi 84,34 mld zł. Terminowa spłata należności oraz szybkie odzyskanie wierzytelności od kontrahentów są bardzo ważną kwestią dla każdego przedsiębiorstwa.

ArchiDoc dla Getin Noble Bank

ArchiDoc podpisał trzyletni kontrakt z Getin Noble Bank SA w zakresie obsługi back-office bieżącej i archiwalnej dokumentacji kredytowej banku. Współpraca będzie realizowana w trybie zdalnym, za pomocą systemu INDO/DMS.

UOKiK wydał zgodę na połączenie Grupy ArchiDoc i spółek NEO Investments

Grupa ArchiDoc i spółki z Funduszu NEO Investments otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie. W wyniku integracji powstała marka Outsourcing Experts (OEX). Nowa spółka jest jednym z największych podmiotów działających na rynku usług outsourcingowych w Polsce.

Bartosz Terlecki- nowym wiceprezesem zarządu spółki ArchiDoc

ArchiDoc decyzją Rady Nadzorczej powołał Bartosza Terleckiego na stanowisko wiceprezesa zarządu. Bartosz Terlecki związany jest ze spółką ArchiDoc od listopada 2004 roku. Przez ostatnie siedem lat pełnił funkcję dyrektora działu organizacyjno-prawnego. Od kwietnia 2010 roku pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki Call One.

Outsourcing Experts – połączenie Grup ArchiDoc i spółek z Funduszu NEO Investments

Grupa kapitałowa ArchiDoc oraz Fundusz Neo Investments podpisały umowę inwestycyjną, w wyniku której połączą siły. Efektem integracji będzie powstanie marki Outsouring Experts (OEX). Nowa spółka będzie jednym z największych podmiotów działających na rynku usług outsourcingowych w Polsce.

Coraz chętniej zlecamy outsourcing korespondencji

Co czwarte duże przedsiębiorstwo w Polsce outsoursuje obsługę kancelarii. Z badań przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie ArchiDoc wynika, że na przełomie czterech lat procent firm zlecających outsourcing korespondencji znacznie się zwiększył.

2 mln zł unijnej dotacji dla ArchiDoca

Spółka ArchiDoc pozyskała dotację unijną w wysokości prawie 2 mln zł na opracowanie i wdrożenie systemu obsługi dokumentów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,7 mln zł.