ArchiDoc mecenasem albumu z mapami dawnego Śląska
podziel się:

Album „Cartographia Silesiae Superioris 1561-1946” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Zawiera reprinty 54 wybitnych zabytków kartografii śląskiej z lat 1561-1946. Faksymile (czyli wierne kopie) map wykonano z oryginalnych egzemplarzy przechowywanych w polskich Archiwach Państwowych. Każda z map jest szczegółowo opisana, a całość poprzedzają artykuły wybitnych znawców przeszłości i tradycji Śląska oraz historii kartografii.

Wydawcą albumu jest Wydawnictwo Arsilesia, specjalizujące się w wydawaniu reprintów cennych starodruków. Przy opracowywaniu tego dzieła wydawnictwo ściśle współpracowało z Archiwum Państwowym w Katowicach oraz Biblioteką Śląską.
Cartographia Silesiae Superioris ukazała się na rynku w limitowanej serii 200 oprawionych w skórę i ręcznie numerowanych egzemplarzy. W związku z rosnącym zainteresowaniem wydawnictwem zgłaszanym przez biblioteki, instytucje naukowe, jak i prywatnych bibliofili - nie tylko z Polski, wydawca przewiduje dodruk 300 oprawionych standardowo egzemplarzy. Uroczysta premiera dzieła z udziałem władz województwa, przedstawicieli środowisk polskiej nauki i kultury odbyła się dzisiaj w Bibliotece Śląskiej w Katowicach podczas konferencji naukowej poświęconej zabytkom kultury przechowywanym w polskich klasztorach.
„To dzieło imponujące, monumentalne. Album na pewno będzie cieszył oczy niezwykłą urodą edytorską, a uzupełniony popularnonaukowymi artykułami wybitnych badaczy dziejów Śląska bez wątpienia będzie wzbudzał wielkie zainteresowanie nie tylko znawców kartografii, ale i bibliofilów. Moim zdaniem powinien być ozdobą najważniejszych książnic naszego regionu i wielu prywatnych zbiorów bibliofilskich. Może też z powodzeniem pełnić rolę wykwintnej wizytówki promującej nasz region” – tak Wojewoda Śląski, Tomasz Pietrzykowski, uzasadnił swoją decyzję o patronacie honorowym.
Marszałek Województwa Śląskiego – Michał Czarski stwierdził, iż „album, opracowany i przygotowany przez znawców przedmiotu, stanowić będzie ozdobę każdej biblioteki, utrwalając i przybliżając wielokulturową przeszłość naszej ziemi.”
Wydanie albumu było możliwe dzięki wsparciu firmy ArchiDoc – największej polskiej firmy świadczącej usługi kompleksowego zarządzania dokumentami. „Obejmując mecenatem tak niezwykłą pozycję wydawniczą pragniemy podkreślić zaangażowanie ArchiDoc w projekty ratowania dóbr dziedzictwa kulturowego. W przyszłości planujemy wspierać wydawanie kolejnych cennych starodruków, zwłaszcza zaś starodruków związanych z ziemiami śląskimi, ponieważ tutaj właśnie nasza firma rozpoczęła swoją działalność”, powiedział Prezes ArchiDoc, Piotr Cholewa.