Archiwizacja dokumentacji medycznej
podziel się:

Klient

Sieć klinik specjalizujących się w leczeniu chorób serca, zlokalizowanych w całej Polsce.

Potrzeby klienta

Brak miejsca do przechowywania dokumentacji medycznej, która według obowiązujących przepisów, poza kilkoma wyjątkami, musi być przechowywana przez 20 lat. Potrzeba usprawnienia dostępu do dokumentacji archiwalnej, zarówno w formie papierowej, jak i zdigitalizowanej.

Rozwiązanie

Jednostki medyczne, ze względu na charakter prowadzonej działalności oraz uwarunkowania prawne, wymagają szczególnego podejścia do zarządzania dokumentacją. W ramach projektu dokumenty klienta trafiają do centrum operacyjnego ArchiDoc, gdzie są rejestrowane w systemie INDO (inwentaryzacja). Papierowe wersje dokumentów są przechowywane w bezpiecznym magazynie archiwalnym i udostępniane klientowi w formie oryginalnej lub elektronicznej. Uprawnieni pracownicy klienta składają zamówienia na dokumenty przy pomocy dedykowanej aplikacji. Wyszukanie dokumentacji, przygotowanie do udostępnienia, terminowy dowóz do siedziby zleceniodawcy udostępnianych w formie oryginału dokumentów pozostaje w gestii ArchiDoc. Dokumenty w wersji zdigitalizowanej (skan) są udostępniane tego samego dnia. Całość procesu jest realizowana zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Korzyści biznesowe

Kompleksowa obsługa archiwalna dokumentów klienta realizowana przez ArchiDoc zapewnia łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów. Jednocześnie gwarantuje ciągłość usługi – uniezależnienie od ryzyka braku dostępu do dokumentacji (m.in. w przypadku urlopów, L4 i innych nieobecności pracowników klienta). Zwolnione pomieszczenia, wykorzystywane dotychczas do przechowywania dokumentów, mogą być wykorzystywane przez zleceniodawcę do podstawowej działalności - diagnostyki i leczenia pacjentów. Transfer danych na serwery firmy medycznej pozwala na bieżące uzupełnianie elektronicznej kartoteki pacjentów.