Prasa o nas
podziel się:

12.04.2006, "Puls Biznesu", Dokumenty na odległość

 Archiwizację firmowych dokumentów można oddać w outsourcing, obiegu dokumentów — raczej nie.

03.04.2006, "EuroLogistics", Cyfrowe archiwum

24 godziny. W tym czasie należy przyjąć zlecenie, odebrać przesyłkę, wysłać ją w miejsce dostawy, często poprzez inny oddział firmy (sieć logistyczną) i dostarczyć do miejsca docelowego. Za dostarczoną przesyłkę nierzadko pobiera się też należność. Dokumenty związane z dostawą należy następnie przesłać do oddziału firmy, który wysłał przesyłkę. Już na podstawie powyższego opisu łatwo sobie wyobrazić, ilu danych elektronicznych i dokumentów wymaga cała operacja oraz ilu działań, aby przesyłka dotarła do finalnego odbiorcy.

04.2006, "CIO", Dokumenty pod specjanym nadzorem

Outsourcing zarządzania dokumentacją, który Telekomunikacja Polska zleciła firmie ArchiDoc, jest największym tego typu projektem w Polsce. W Polsce nie ma innego procesu outsourcingowego w zakresie zarządzania dokumentami, który byłby tak duży i który zostałby obsłużony w sposób tak kompleksowy. W pierwszej fazie projektu ArchiDoc przejmował historyczne dokumenty TP, przywożąc je do centralnego magazynu w Katowicach. Trwało to blisko pół roku. Przez siedem dni w tygodniu, dwa tiry dziennie, z 8-godzinną przerwą na serwis systemu, przewiozły taką liczbę dokumentów, że gdyby ułożyć je pionowo w szeregu, to powstałby ponad stukilometrowy odcinek. Warto przyjrzeć się szczegółom tego przedsięwzięcia.

23.03.2006, "Gazeta Finansowa", Archiwum Przyszłości

Trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądało archiwizowanie danych cyfrowych za kilkaset lat i jakie technologie będą stosowane. Jednak można pokusić się o próbę wyobrażenia sobie tego, jak będzie wyglądała archiwizacja przyszłości.

13.03.2006, "Zarządzanie dokumentami", Gazeta Bankowa

Banki oraz inne instytucje finansowe, obsługujące bardzo wielu klientów indywidualnych, przetwarzają tony dokumentacji…

06.03.2006, "Dokumenty w obiegu", Teleinfo

Zapanowanie nad dokumentami w firmie nie musi być czynnością technicznie bardzo złożoną. Choć korzyści z wdrożenia odpowiedniego systemu mogą być znaczne, samo wdrożenie nie należy do łatwych.

06.03.06, "Outsourcing: możliwa obniżka kosztów nawet o 30 %", Teleinfo

Outsourcing to przede wszystkim mniejsze koszty operacyjne i większe bezpieczeństwo informatyczne. Dlatego również operatorzy telekomunikacyjni coraz częściej zlecają na zewnątrz działania niezwiązane z ich podstawowym biznesem.

03.2006, "Wirtualne dokumenty wirtualne zarządzanie" MSI

Zarządzanie dokumentami, pozornie niezbyt ważny aspekt pracy, ma ogromny wpływ na działalność całego przedsiębiorstwa. Sprawne zarządzanie przepływem dokumentów to szybszy dostep do informacji, precyzyjny podział kompetencji, a w konsekwencji szybsze podejmowanie decyzji.

28.02.2006, "Firmy czekają na rządowe zamówienia", Rzeczpospolita

Zmiana rządu zahamowała decyzje dotyczące inwestycji w rozwiązania informatyczne dla administracji. Analitycy i firmy działające na tym rynku spodziewają się, że tegoroczne wydatki na nowe technologie przekroczą trzy miliardy złotych.

23.02.2006, "Dokumenty na odległość", Computerworld

O rynku usług zarządzania dokumentami rozmawiamy z Piotrem Cholewą, prezesem zarządu spółki ArchiDoc (dawniej Archiwa Śląskie).

15.02.2006, "ArchiDoc otwiera biuro w Warszawie", Puls Biznesu

ArchiDoc, firma świadcząca usługi kompleksowego zarządzania dokumentami, uruchomiła w Warszawie biuro klientów strategicznych.

19.01.2006, "Papierowa przeszłość", Gazeta Finansowa

ArchiDoc, największa polska firma świadcząca usługi kompleksowego zarządzania dokumentami, ogłosiła nową strategię rynkową. - Zmiana nazwy i marki firmy - z Archiwa Śląskie na ArchiDoc, odzwierciedla wykorzystywanie przez firmę najnowszych technologii do zastosowań archiwistycznych,

11.01.2006, "Archiwizacja z nową strategią", ComputerWorld

Archiwa Śląskie - największa polska firma świadcząca usługi kompleksowego zarządzania dokumentami - zmieniła nazwę na ArchiDoc oraz ogłosiła nową strategię rynkową.

01.2006, " Coraz więcej archiboksów", Magazyn Fakty

Archiwizacja to nie tylko przechowywanie dokumentów, to także zarządzanie ich obiegiem w firmie. Taki system znacznie usprawnia pracę w przedsiębiorstwach, a w przypadku spółek akcyjnych może nawet podnieść ich wartość. Nic dziwnego, że archiboksów w Polsce z roku na rok przybywa.