NASZE ROZWIĄZANIA PODNOSZĄ JAKOŚĆ OBSŁUGI TWOICH KLIENTÓW

Usługi ArchiDoc elastycznie dopasowujemy do specyfiki działalności naszych klientów. Na bazie wieloletnich doświadczeń we współpracy z firmami i instytucjami z różnych sektorów stworzyliśmy rozwiązania dedykowane poszczególnym branżom, uwzględniające ich potrzeby i usprawniające procesy biznesowe.

Rozwiązania branżowe
 

Finanse i bankowość

 • Centralna kancelaria w siedzibie banku;
 • Prowadzenie kancelarii w lokalizacjach banku;
 • Skanowanie i rejestracja dokumentacji kredytowej;
więcej
 

Ubezpieczenia

 • Wsparcie procesu likwidacji szkód;
 • Centralna kancelaria w siedzibie firmy ubezpieczeniowej;
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji ubezpieczeniowej;
więcej
 

Telekomunikacja

 • Obsługa kancelarii, także w siedzibie firmy telekomunikacyjnej;
 • Przyjmowanie i rejestracja umów z różnych kanałów sprzedaży;
 • Wprowadzanie danych w ramach usług telekomunikacyjnych;
więcej
 

Energetyka & Utilities

 • Skanowanie i rejestracja umów;
 • Obsługa rezygnacji;
 • Obsługa reklamacji;
więcej
 

Handel & Dystrybucja

 • Skanowanie i rejestracja faktur;
 • Archiwizacja dokumentów sprzedaży (paragonów z kas fiskalnych, faktur);
 • Logistyka materiałów marketingowych;
więcej
 

Sektor publiczny

 • Digitalizacja dokumentacji i zbiorów;
 • Skanowanie specjalistyczne, m.in. mikrofilmów i starodruków;
 • Tworzenie normatywów kancelaryjno – archiwalnych;
więcej
 

Medycyna

 • Wprowadzanie danych z wizyty lekarskiej do systemu informatycznego;
 • Centralne archiwum dokumentów medycznych;
 • Obsługa dokumentacji kadrowo – płacowej;
więcej