Porządkowanie dokumentów w instytucjach publicznych
podziel się:

POTRZEBY

Prawidłowe funkcjonowanie instytucji administracji publicznej, takich jak sądy czy ministerstwa, wymaga stałego dostępu do danych, których nośnikami są dokumenty. Właściwie zorganizowane i prowadzone archiwum pozwala pozyskać niezbędne informacje w szybki i prosty sposób. Potrzeba wprowadzenia usprawnień w funkcjonowaniu archiwum zadecydowała o skorzystaniu przez naszych klientów z sektora administracji z profesjonalnych usług archiwistycznych.

ROZWIĄZANIE

Usługi archiwistyczne zrealizowane przez ArchiDoc na rzecz kilkunastu instytucji publicznych objęły:

  • kompleksową inwentaryzację i przyporządkowanie dokumentacji do poszczególnych kategorii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującym w jednostce jednolitym rzeczowym wykazie akt,
  • wydzielenie z zasobu dokumentacji, której okres przechowywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, upłynął,
  • uporządkowanie dokumentacji przeznaczonej do dalszego przechowywania w tym jej spakowanie do pudeł archiwistycznych, opatrzenie odpowiednimi opisami wraz z kategorią archiwalną,
  • sporządzenie spisu zdawczo - odbiorczego dokumentacji w wersji elektronicznej,
  • zniszczenie wybrakowanej dokumentacji.

W latach 2013-2014 ArchiDoc opracował ponad 10 km dokumentów instytucji publicznych, m.in. Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, Sądu Rejonowego w Zabrzu, Ministerstwa Sprawiedliwości.

KORZYŚCI DLA ZLECENIODAWCY

Korzyścią wynikłą z prac archiwistycznych przeprowadzonych przez pracowników ArchiDoc było profesjonalne uporządkowanie dokumentacji, co w efekcie spowodowało skrócenie czasu dostępu do poszukiwanych informacji. Usługi zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, regulującymi postępowanie z dokumentacją w poszczególnych instytucjach administracji publicznej.