Urząd Patentowy: digitalizacja zbiorów
podziel się:

POTRZEBY

W związku z potrzebą ułatwienia dostępu do danych zgromadzonych przez Urząd Patentowy RP dotyczących własności intelektualnej, konieczne było przygotowanie elektronicznego archiwum części posiadanego zasobu. Z uwagi na fakt, że obecny dostęp do tej dokumentacji nie w pełni uwzględniał możliwości komunikacji elektronicznej, Urząd Patentowy RP zdecydował się na wdrożenie projektu przekształcenia do postaci cyfrowej wybranych zbiorów.

ROZWIĄZANIE

Zamówienie zrealizowane przez ArchiDoc w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego przez UE, dotyczyło wykonania usługi digitalizacji zbioru polskich opisów patentowych, opisów ochronnych wzorów przemysłowych, wiadomości Urzędu Patentowego, zamkniętych tomów rejestru wzorów użytkowych i zamkniętych tomów rejestru patentów. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć zadań tematycznych, które obejmowały:
1) Wytworzenie obrazów pojedynczych stron dokumentów w formacie TIFF,
2) Wytworzenie obrazów dokumentów w formacie MultiTIFF,
3) Rozpoznanie tekstu (OCR)
4) Wytworzenie dokumentów w formacie PDF/A zawierających warstwę tekstową i zakładki
5) Wytworzenie indeksów dla przetwarzania dokumentów (XML) zgodnie z międzynarodowym standardem WIPO.
W ciągu 6 miesięcy ArchiDoc przetworzył na postać cyfrową łącznie blisko 600 tysięcy dokumentów.

KORZYŚCI DLA ZLECENIODAWCY

Celem projektu było ułatwienie dostępu do polskich opisów patentowych, opisów ochronnych wzorów przemysłowych, wiadomości Urzędu Patentowego, zamkniętych tomów rejestru wzorów użytkowych i zamkniętych tomów rejestru patentów.