Technologia
podziel się:

Naszą unikatową ofertę, łączącą usługi i rozwiązania informatyczne, budujemy w oparciu o autorską platformę technologiczną INDO. Stworzyliśmy ją na bazie 20 lat naszych doświadczeń. Jest swoistym kręgosłupem naszej organizacji. Odpowiada na potrzeby klientów, zarówno w zakresie funkcjonalnym, jak i kosztowym. Własna technologia pozwala na sprawne reagowanie na zmiany procesowe oraz rozbudowę o nowe moduły. Platformę INDO oferujemy w modelu SaaS (software as a service), jako integralny element naszych usług. Tym samym bierzemy odpowiedzialność za sposób realizacji procesów, zarówno w zakresie operacyjnym jak i technicznym.

 

INDO DMS

INDO zapewnia szybki i wygodny dostęp do dokumentów w wersji elektronicznej. Pracownicy klienta korzystający z systemu mają do dyspozycji szereg funkcjonalności, umożliwiających sprawną obsługę znajdującej się w nim dokumentacji. Aktualnie z systemu korzysta ponad 30 tysięcy użytkowników.

Funkcjonalności systemu:

 • moduł obsługi dokumentacji przychodzącej,
 • moduł obsługi dokumentacji wychodzącej,
 • e-archiwum (repozytorium elektroniczne),
 • zaawansowane mechanizmy wyszukiwania,
 • integracja z systemami informatycznymi: CRM, BPM, OCR,
 • moduł zarzadzania użytkownikami,
 • system raportowania,
 • obsługa wersjonowania dokumentów,
 • procedury bezpieczeństwa informacji.

Wygodny i intuicyjny interfejs sprawia, że aplikacja jest łatwa w obsłudze nawet dla początkujących użytkowników.

INDO SNOK

System Nadzoru Obiegu Korespondencji wspiera usługi kancelaryjne ArchiDoc zapewniając skuteczny monitoring przepływu dokumentów w organizacji oraz optymalizację pracy kurierów. Każdy etap obiegu danego dokumentu w organizacji jest rejestrowany w systemie, co zapobiega przypadkom zagubienia przesyłek. Rozwiązanie wykorzystuje technologię mobilną HandHeld, pozwalającą na obsługę kolejek, zaimplementowanie topografii lokalizacji, rejestrację pobrań i odbioru korespondencji i raportowanie statusów.

Funkcjonalności systemu:

 • moduł obsługi korespondencji przychodzącej,
 • moduł obsługi korespondencji wychodzącej,
 • obsługa przesyłek zbiorczych,
 • mass mailing,
 • obsługa zwrotów,
 • powiadomienia e-mail o oczekującej korespondencji,
 • integracja z systemami Poczty Polskiej i zewnętrznych firm kurierskich,
 • system raportowania.

INDO OCR

Technologia OCR (Optical Character Recognition) pozwala nam automatyzować procesy rejestrowania danych z dokumentów w systemach informatycznych. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia znaczne skrócenie czasu i redukcję kosztów obsługi takiego procesu.

WEBCON BPS

Szukając rozwiązania w obszarze oprogramowania Business Process Management (BPM) zdecydowaliśmy się na partnerstwo z firmą WEBCON, producentem uznanego w Polsce i na świecie systemu dla platformy Microsoft SharePoint: WEBCON BPS. System WEBCON BPS jest zintegrowany z INDO i stanowi część kompleksowej platformy technologicznej ArchiDoc.

Oferowany przez nas system elektronicznego obiegu dokumentów stanowi platformę workflow dla Microsoft SharePoint, przy czym:

 • nie wykorzystuje silnika workflow platformy Microsoft SharePoint, dzięki czemu zapewnia większą wydajność i elastyczność oraz zdecydowanie niższe koszty migracji w przypadku zmiany wersji portalu SharePoint w przyszłości.
 • nie wykorzystuje struktur bazodanowych Microsoft SharePoint celem przechowywania danych dotyczących procesów, ani załączników, dzięki czemu zapewnia możliwość łatwego raportowania przebiegu procesu oraz wydajność.

System posiada prosty w obsłudze interfejs użytkownika oraz graficzny edytor procesów biznesowych. Elastyczność i otwartość platformy umożliwia dwukierunkową integrację z innymi systemami. Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi OCR skanowane dokumenty mogą być automatycznie rejestrowane w systemie oraz indeksowane według zawartej w nich treści. Rozwiązanie posiada również interfejs mobilny dla urządzeń opartych o iOS (iPhone, iPad), Windows Phone oraz Android.