Zakres usługi

dostosowanie procesu archiwizacji dokumentów
do wymogów RODO;

wydzielenie z zasobu dokumentów i plików elektronicznych do zniszczenia;

porządkowanie
dokumentacji kategorii A i B;

opracowywanie normatywów
kancelaryjno-archiwalnych.

Dostosowanie procesu archiwizacji do RODO

Wejście w życie RODO narzuciło na firmy dużo nowych obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także w obszarze ich przechowywania. Wspieramy klientów w dostosowaniu procedur archiwizacji do aktualnych wymogów prawnych. Odpowiadamy za nadzór nad terminowym wydzielaniem dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, które zawierają dane wymagające usunięcia.

  • Stały monitoring terminów przechowywania danych
  • Usuwanie e-dokumentów, których okres przechowywania minął
  • Wydzielenie zasobu papierowego przeznaczonego do zniszczenia
  • Bezpieczne zniszczenie dokumentów zgodnie z RODO


Porządkowanie dokumentów

Oferujemy porządkowanie dokumentacji kategorii B i A (tzw. przechowywania wieczystego).  Dokumenty opisujemy i kategoryzujemy zgodnie z potrzebami klienta oraz tworzymy ich dokładny spis. Możemy je także zarejestrować w systemie. W przypadku akt kat. A dodatkowo realizujemy porządkowanie akt na potrzeby przekazania do właściwego terytoralnie archiwum państwowego. Tworzymy instrukcje kancelaryjne, rzeczowy wykaz akt oraz  instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwum.

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi?

Stały monitoring terminów przechowywania danych

Usuwanie e-dokumentów, których okres przechowywania minął

Wydzielenie zasobu papierowego przeznaczonego do zniszczenia

Bezpieczne zniszczenie dokumentów zgodnie z RODO

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę

Nasi klienci