Rozwiązania branżowe

Administracja publiczna

Do naszych klientów należą:

Urzędy Miast

Starostwa

Sądy

Archiwa Państwowe

Biblioteki

Instytucje
naukowe i kulturalne

100

zrealizowanych zamówień publicznych

Klienci z tej branży

Przykładowe obsługiwane procesy

Administracja

 • Digitalizacja dokumentacji bieżącej, archiwalnej, technicznej, zbiorów archiwalnych,  bibliotecznych i muzealnych, materiałów zszytych i oprawnych, bibliotecznych katalogów kartkowych, akt spraw urzędowych i sądowych, akt osobowych;
 • Digitalizacja wymagająca specjalistycznych skanerów do mikrofilmów 16 i 35 mm, dokumentacji wielkoformatowej do formatu A0+, ksiąg i starodruków;
 • Skanowanie dokumentacji geodezyjnej (operaty szacunkowe, mapy, wykazy zmian, matrykuły, księgi parcel, inne) wraz z wprowadzaniem danych do systemów geodezyjnych;
 • Archiwizacja komputerowa plików macierzystych wraz z konwersją dokumentów do formatów prezentacyjnych;
 • Wykonywanie opisów obiektów cyfrowych;
 • Stworzenie elektronicznego archiwum dokumentów wraz z metadanymi opisującymi dokumenty;
 • Porządkowanie dokumentacji kategorii A i B, brakowanie oraz niszczenie dokumentacji;
 • Przechowywanie dokumentacji oraz obsługa udostępniania zasobu;
 • Sporządzanie elektronicznych ewidencji (zasobu archiwalnego, akt sądowych, akt osobowych, akt komorniczych, akt spraw, itp.);
 • Tworzenie normatywów kancelaryjno – archiwalnych;

Obsługa klienta / petenta

 • Obsługa kancelarii w lokalizacji klienta
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzące
 • Wsparcie w realizacji procesów biurowych i merytorycznych
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów

Finanse

 • Rejestracja i digitalizacja faktur, not korygujących, poleceń zapłaty, dokumentacji księgowej

HR

 • Digitalizacja dokumentacji kadrowo – płacowej pracowników
 • Stworzenie i bieżące zasilanie eTeczek
 • Obsługa świadczeń pozapłacowych
 • Obsługa kontaktu z urzędami (ZUS, US)

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę

Case studies

Lubelska Biblioteka Wirtualna

2 mln zeskanowanych stron, specjalistyczne skanery do najbardziej wrażliwych dokumentów.

Więcej

Urząd Patentowy RP

Digitalizacja w siedzibie klienta i w centrum operacyjnym ArchiDoc

Więcej

Nasi klienci