Obsługa procesów biznesowych

Usługi ArchiDoc elastycznie dopasowujemy do specyfiki działalności naszych klientów. Na bazie wieloletnich doświadczeń
we współpracy z firmami i instytucjami z różnych sektorów stworzyliśmy rozwiązania dedykowane poszczególnym
branżom, uwzględniające ich potrzeby i usprawniające procesy biznesowe.

Banki i Finanse

 • Obsługa dokumentów kredytowych
 • Obsługa dokumentów transakcyjnych
 • Centralna kancelaria

Ubezpieczenia

 • Wsparcie likwidacji szkód
 • Wsparcie obsługi polis
 • Centralna kancelaria

Telekomunikacja i Media

 • Obsługa dokumentacji abonenckiej
 • Rejestracja zdarzeń w systemach klienta
 • Obsługa cesji numeru i wymiany kart

Energia i Usługi dla Ludności

 • Obsługa dokumentacji klienckiej
 • Obsługa zmiany dostawcy usług
 • Digitalizacja dokumentacji technicznej

Transport Spedycja Logistyka

 • Obsługa dokumentów finansowych
 • Digitalizacja listów przewozowych
 • Obsługa kontaktu z klientem

Budownictwo i Przemysł

 • Obsługa dokumentów produkcyjnych
 • Obsługa dokumentów technicznych
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu faktur kosztowych / zakupowych

Medycyna i Farmacja

 • Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – EDM
 • Centralne archiwum dokumentów medycznych
 • Wprowadzanie danych z wizyty lekarskiej do systemu informatycznego

Administracja publiczna

 • Digitalizacja dokumentacji i zbiorów archiwalnych
 • Centralne archiwum dokumentów
 • Centrum skanowania i e-archiwum

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę

Case studies

CANAL+ Polska

Wdrożenie aplikacji przyniosło korzyści na trzech płaszczyznach: obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa i oszczędności czasu

Więcej

PKP Energetyka S.A.

Ponad 2 500 metrów bieżących przejętej i zarejestrowanej dokumentacji, odbiór dokumentów z 18 lokalizacji w całej Polsce

Więcej

Nasi klienci