Zgoda!

Zabezpieczenia fizyczne pomieszczeń
operacyjnych, infrastruktury IT oraz magazynu

Zapewnienie wysokiej dostępności systemów
informatycznych, klastrowanie, replikacja,
redundancja sprzętowa, centrum zapasowe

24/7/365 monitoring infrastruktury IT
i support techniczny

Restrykcyjne procedury wewnętrzne,
systemowy monitoring czynności operacyjnych

Stała modularyzacja i wirtualizacja infrastruktury,
optymalizacja kosztów i zwiększanie
odporności na awarie

Procesy realizujemy zgodnie z RODO

Zabezpieczenia fizyczne

 • całodobowy monitoring obiektu oraz pomieszczeń operacyjnych,
 • wyposażenie Centralnego Archiwum w dedykowany system przeciwpożarowy,
 • systemy kontroli dostępu do wszystkich pomieszczeń,
 • dostęp do systemów informatycznych tylko i wyłącznie uprawnionych osób (z kontrolą logowania i systemem okresowo przydzielanych haseł),
 • systemowe śledzenie czynności operacyjnych wykonywanych przez pracowników,
 • transmisję danych przy pomocy bezpiecznych połączeń szyfrowanych,
 • śledzenie drogi dokumentu (zasada wielokrotnej kontroli na każdym etapie obróbki nośnika),
 • zapewnienie wysokiej niezawodności i dostępności systemów informatycznych (klastrowanie, replikacja, redundancja sprzętowa, centrum zapasowe),
 • ochronę danych i ich archiwizację (tworzenie kopii zapasowych wielokrotnie w ciągu dnia, szybkie odzyskanie danych, składowanie danych w ośrodku zapasowym),
 • system ochrony przed atakami z sieci (zastosowanie tzw. ścian ogniowych oraz ochrony antywirusowej),
 • możliwość pracy w wewnętrznych sieciach korporacyjnych klienta.

Aktualizacja w związku z Apache Log4j

Bezpieczeństwo procedur

Spełniamy wymogi bezpieczeństwa danych, określone polskimi normami prawnymi (w tym Ustawy o rachunkowości, Ochronie Danych Osobowych czy Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie zasad przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców).

Przechodzimy cyklicznie audyty Urzędu Marszałkowskiego, pod kątem spełnienia wymogów wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Certyfikaty i pozwolenia

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poświadczające właściwą ochronę informacji niejawnych.

Pracownicy ArchiDoc każdorazowo przechodzą odpowiednie szkolenia w zakresie znajomości wewnętrznych rozwiązań bezpieczeństwa oraz „Ochrony Informacji Niejawnych”. Część z nich posiada certyfikaty „Poświadczenia Bezpieczeństwa” wydane przez ABW. Dodatkowo każdy pracownik podpisuje klauzulę poufoności w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych.

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę