Zarządzanie dokumentami, zarówno zasobem zastanym, jak i bieżąco narastającym, realizujemy w oparciu o unikatowy model usługowy.

Dbamy o dostosowanie procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów do aktualnych wymogów prawnych.

Przetwarzanie dokumentów papierowych na formę elektroniczną, a następnie udostępnianie ich obrazów klientowi.

W ramach usługi kancelaryjnej oferujemy obsługę firmowej korespondencji: przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej.

Automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii i naszego know-how.

Kompleksowa rejestracja danych, realizacja czynności towarzyszących procesowi wprowadzania informacji do systemów informatycznych.

Unikatowe rozwiązanie stworzone na bazie wieloletniego doświadczenia oraz milionów przeprocesowanych dokumentów.

Case studies

CANAL+ Polska

Wdrożenie aplikacji przyniosło korzyści na trzech płaszczyznach: obniżenia kosztów, zwiększenia bezpieczeństwa i oszczędności czasu

Więcej

PKP Energetyka S.A.

Ponad 2 500 metrów bieżących przejętej i zarejestrowanej dokumentacji, odbiór dokumentów z 18 lokalizacji w całej Polsce

Więcej

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę

Nasi klienci