Zarządzanie dokumentami, zarówno zasobem zastanym, jak i bieżąco narastającym, realizujemy w oparciu o unikatowy model usługowy.

Dbamy o dostosowanie procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów do aktualnych wymogów prawnych.

Przetwarzanie dokumentów papierowych na formę elektroniczną, a następnie udostępnianie ich obrazów klientowi.

W ramach usługi kancelaryjnej oferujemy obsługę firmowej korespondencji: przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej.

Automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii i naszego know-how.

Kompleksowa rejestracja danych, realizacja czynności towarzyszących procesowi wprowadzania informacji do systemów informatycznych.

Unikatowe rozwiązanie stworzone na bazie wieloletniego doświadczenia oraz milionów przeprocesowanych dokumentów.

Case studies

PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Około 6 000 dokumentów papierowych i elektronicznych procesowanych w skali miesiąca, około 120 000 pozyskiwanych metryk w trakcie miesiąca.

Więcej

DPD Polska Sp. z o.o.

Ponad 200 000 dokumentów obsługiwanych miesięcznie, szybki i wygodny dostęp do e-dokumentów dla użytkowników z ponad 50 lokalizacji.

Więcej

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy!

Zapytaj o ofertę

Nasi klienci