Mapa

Centrum operacyjne Warszawa

ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa
tel .: +48 22595 40 45
fax: +48 32 355 68 70
archidoc@archidoc.pl

Centrum operacyjne Chorzów

ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
tel .: +48 32 355 68 40
fax: +48 32 355 68 70

Centrum operacyjne Łódź

ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź

Centrum operacyjne Sokołów

ul. Gromadzka 5, 05-806 Sokołów
tel .: +48 533 360 858

Archiwum Akt Osobowo – Płacowych

+48 32721 99 12
cda@archidoc.pl

Dla Mediów

+48 22 595 40 48
archidoc@archidoc.pl

Dział HR

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bartosz Terlecki
+48 32721 99 54
iod@archidoc.pl

ul. Niedźwiedziniec 10,
41-506 Chorzów

Dane rejestrowe

ArchiDoc S.A.ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów

NIP 954-00-08-211, KRS 0000345514, REGON 272231993
Kapitał zakładowy 4.250.000 zł

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszymi
usługami? Wypełnij formularz kontaktowy
lub skontaktuj się bezpośrednio
z naszym konsultantem:

Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ze strony http://www.archidoc.pl/, w tym kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej z ArchiDoc S.A. (dalej: „Użytkownik”), jest ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów. W sprawach związanych z podanymi przez Użytkownika danymi osobowymi, Użytkownik może się kontaktować z powołanym przez ArchiDoc S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Bartosz Terlecki, ul. Niedźwiedziniec 10, 41 – 506 Chorzów, e-mail: iod@archidoc.pl. Podstawą prawną przetwarzania przez ArchiDoc S.A. danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez Użytkownika zgoda, a także w przypadku ewentualnych roszczeń – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie dla celów udzielenia przez ArchiDoc S.A. informacji zwrotnej na zadane przez Użytkownika pytanie/a, w przypadku ewentualnych roszczeń – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego przez Użytkownika pytania. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani, do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem usług świadczonych przez Google Analytics, Google AdWords. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres: iod@archidoc.pl i jednocześnie archidoc@archidoc.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.