07.10.2009

02.02.2009, „Bankier.pl”, Outsourcing napędzany kryzysem

Rynkowi analitycy nie mają wątpliwości – w czasach firmy są zmuszone do oszczędności i dlatego coraz częstej będą korzystać z outsourcingu IT.

Rynkowi analitycy nie mają wątpliwości – w czasach firmy są zmuszone do oszczędności i dlatego coraz częstej będą korzystać z outsourcingu IT.

„Światowy kryzys finansowy spowoduje wzrost znaczenia outsourcingu IT, jako próby optymalizacji wydatków na informatykę przedsiębiorstw w latach 2009-2010. Region środkowoeuropejski nie jest w tym przypadku wyjątkiem” – pisze w swoim raporcie firma badawcza PMR.

Koszty zracjonalizowane czyli oszczędności

Trend ten potwierdzają przedstawiciele firm świadczących usługi tego typu. – Outsourcing staje się jednym z najlepszych sposobów na racjonalizację kosztów operacyjnych, realizowaną m.in. przez optymalizację zatrudnienia.

Już w 2008 roku mogliśmy obserwować rosnącą świadomość korzyści płynących ze współpracy z podwykonawcami. Jak wynika z badań ArchiDoc – 39 proc. firm decyduje się na outsourcing z uwagi na oszczędność czasu oraz koncentrację na kluczowej działalności, a 38 proc. zamierza w ten sposób obniżyć koszty. Decyzja o przekazaniu poszczególnych procesów na zewnątrz jest również sposobem na podniesienie jakości usług – mówi Piotr Cholewa, prezes firmy Archidoc.

Wartość outsourcingu IT rośnie dzięki kryzysowi

Według szacunków PMR wartość rynku usług outsourcingu IT w Europie Środkowej i Wschodniej wzrosła w ubiegłym roku o ok. 25 proc. do prawie 3 mld euro. Przy czym ok. 40 proc przychodów pochodziło z rynku rosyjskiego. Kolejne miejsca pod względem wielkości i potencjału rynku zajmują Ukraina i Polska.

Według prognoz PMR, zawartych w raporcie „IT outsourcing in Central and Eastern Europe 2009. Countries’ attractiveness and development forecasts”, w kolejnych dwóch latach dynamika rynku będzie spadać, jednak średnioroczny prognozowany wzrost ok. 20 proc., niemal dwukrotnie przekracza przewidywaną w tym samym okresie dynamikę całego rynku IT. Paradoksalnie więc rynek outsourcingu IT będzie rozwijać się mimo, a nawet dzięki kryzysowi.

Zdaniem przedstawiciel firm IT, z którymi rozmawiała firma PMR kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku outsourcingu IT w latach 2008-2010 będą mieć firmy z sektora bankowo-finansowego, operatorzy telekomunikacyjni oraz dostawcy IT. Zwiększonego popytu na outsourcing dotyczący IT należy się również spodziewać ze strony przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego, przemysłowego oraz utilities (energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne). W przypadku tej ostatniej kategorii, dostawcy IT uważają, że fundusze unijne mogą mieć istotne znaczenie i minimalizować skutki kryzysu ekonomicznego.

Cele firm, które korzystają z outsourcingu

Strategiczne – skoncentrowanie się na podstawowej, najistotniejszej dla firmy działalności. Bezinwestycyjne rozwój dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych

Rynkowe – poprawa efektywności i konkurencyjności. Dywersyfikacja działalności, zwiększenie skali działania

Ekonomiczne – redukcja kosztów, zwiększenie przychodów, ograniczenie ryzyka ekonomicznego

Motywacyjne – promowanie przedsiębiorczości, upowszechnienie myślenia i działania w kategoriach korzyści ekonomicznych

Organizacyjne – „odchudzenie” firmy, uproszczenie struktur i procesów decyzyjnych

Marek Jaślan

Udostępnij