07.10.2009

04.02.2009, „Media & Marketing Polska – Outsourcing – recepta na sukces”, Możliwości outsourcingu

Outsourcing w różnych obszarach działalności firm daje ogromne korzyści. Umożliwia restrukturyzację zatrudnienia, pozwala uzyskać lepszą jakość usług, usprawnić proces zarządzania oraz racjonalniej gospodarować finansami. Obecnie najszybciej rozwija się outsorcing procesów biznesowych (Business Process Outsourcing - BPO).

Outsourcing w różnych obszarach działalności firm daje ogromne korzyści. Umożliwia restrukturyzację zatrudnienia, pozwala uzyskać lepszą jakość usług, usprawnić proces zarządzania oraz racjonalniej gospodarować finansami. Obecnie najszybciej rozwija się outsorcing procesów biznesowych (Business Process Outsourcing – BPO).

Przedsiębiorstwa znajdują się obecnie w fazie dynamicznych zmian, które wynikają z globalnej sytuacji ekonomicznej. Zmusza to właścicieli i zarządy wielu firm do bardziej oszczędnego gospodarowania finansami oraz koncentrowania się na strategicznych obszarach funkcjonowania. Dla branży outsourcingowej to doskonała okazja do oferowania rozwiązań, które pozwolą przedsiębiorstwom odnaleźć się w nowych warunkach kryzysu ekonomicznego.

Większy popyt

Z roku na rok widoczne jest coraz większe zainteresowanie klientów usługami z zakresu back-office i obsługi klienta. – Analizując tegoroczne badania rynku outsourcingu w porównaniu z wynikami z 2006 r., zauważyliśmy znaczny wzrost zainteresowania usługami z zakresu zarządzania korespondencją (wrost o 9 proc. z poziomu 17 proc.) oraz skanowania (wzrost o 7 proc.). Sądzimy, że właśnie te usługi mają największy potencjał wzrostu w najbliższych latach – mówi Anna Zawadzka, dyrektor ds. marketingu i rozwoju ArchiDoc.

Korzyści wynikające z wydzielenia na zewnątrz procesów back-office

Obawy klientów

Z badania przeprowadzonego na zlecenie ArchiDoc wynika, że główne obwy związane z powierzeniem części swoich procesów firmie zewnętrznej związane są z bezpieczeństwem (34 proc.) i niesatysfakcjonującą jakością usług (33 proc.). Najważniejsze było to dla instytucji finansowch i firm motoryzacyjnych. Tylko 15 proc. ogółu badanych za wadę wskazało możliwość ponoszenia wysokich kosztów.

Anna Zawadzka z ArchiDoc przyczyny ostrożnego podejścia wielu firm do outsourcingu upatruje rówież w obawach przed możliwością uzależnienia się od firmy, której zlecono poszczególne zadania, trudnością w kontroli zachowania wysokiej jakości usługi, utrudnioną kontrolą nad informacjami poufnymi oraz pogorszeniem wizerunku firmy wśród klientów.

Sukces w kryzysie

Przedstawiciele niemlaże wszystkich firm outsorcingowych są zdania, że spowolnienie gospodarcze będzie miało wpływ na rynek outsourcingu. Uważają, że outsourcing procesów BPO jest jednym ze sposobów naracjonalizację wydatków firm w okresie trudności rynkowych. Dzięki współpracy z profesjonalnympodwykonawcą firmy mogą osiągnąć wyższą efektywność prowadzonych działań i ograniczyć koszty stałe. – szczególnie duże przedsiębiorstwa mają świadomość profitów płynących ze zlecenia firmie zewnętrznej obsługi back-office i wiedzą, że taka współpraca przynosi wymierne korzyści finansowe i operacyjne, ale jednocześnie umożliwia koncentrację na podstawowej działalności. Obserwowane tendencje na świecie pozwalają wnioskować, że segment outsourcingu back-office w Polsce wejdzie dopiero w fazę dojrzałości, a ostra konkurencja cenowa wymusi konsolidację graczy na naszym rynku. Ponadto na wzrost zainteresowania oustsourcingiem ma wpływ konsekwentna edukacja rynku – twierdzi Anna Zawadzka.

Obszary zastosowania outsourcingu back-office

Urszula Baranowska
 

Udostępnij