07.10.2009

04.02.2009, „Media & Marketing Polska – Outsourcing – recepta na sukces”, Usługi zlecone

Miniony rok to wielkie zmiany w światowej gospodarce. Kryzys finansowy i widoczne już w wielu krajach spowolnienie gospodarcze wymuszają na firmach oszczędności oraz reorganizację. Jednym ze sposobów na racjonalizację kosztów operacyjnych jest outsourcing.

Miniony rok to wielkie zmiany w światowej gospodarce. Kryzys finansowy i widoczne już w wielu krajach spowolnienie gospodarcze wymuszają na firmach oszczędności oraz reorganizację. Jednym ze sposobów na racjonalizację kosztów operacyjnych jest outsourcing.

W 2008 roku zaobserwowano zwiększenie świadomośći menedżerów firm odnośnie do korzyści płynących ze współpracy z podwykonawcami. Jak wynika z badań przeprowzdzonych przez Ipsos, 39 % firm decyduje się na outsourcing z uwagi na oszczędność czasu oraz koncentrację na kluczowej działalności, a 38 % zamierza w ten sposób obniżyć koszty. Decyzja o przekazaniu poszczególnych procesów na zewnątrz jest również sposobem na podniesienie jakości usług, dostęp do nowoczesnych technologii, redukcję zatrudnienia, wzrost bezpieczeństwa itd.

 Korzyści z outsourcingu

Rynek wzrostowy

Najszybciej rozwijającym się segmentem rynku usług outsourcingowych jest BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych, obejmujący m. in. obsługę procesów back-office oraz usługę call center. Według raportu Deloitte tylko 19 % banków korzysta z kompleksowej automatyzacji procesów i digitalizacji dokumentacji. Badania Ipsosu zrealizowane dla ArchiDoc pokazały, że to właśnie sektor finansowy w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza najbardziej zwiększyć nakłady na usługi outsourcingowe. Przewiduje się, że w obecnej sytuacji także inne branże będą chetniej powierzały różne zadania firmom zewnętrznym.

Sposób na nową sytuację na rynku pracy

Świadomość braku wykwalifikowanych pracowników skłania firmy do poszukiwania alternatywnych metod realizacji własnych procesów biznesowych i przekazania ich wyspecjalizowanym podmiotom zewnetrznym. Działanie stymulujące na wzrost tego rynku mają także zmiany uregulowań prawnych, przede wszystkim w sektorze finansowym (np. wejście w życie dyrektywy MiFID).

Perspektywy

Niemal wszyscy menedżerowie firm outsourcinowych są zgodni odnośnie tego, że kryzys gospodarczy, który dotyka większość branż, może spowodować rozwój usług outsourcingowych. Firmy poszukujące oszczędności będą przynajmniej część swoich zadań zlecać na zewnątrz. Rynek outsourcingu w różnych obszarach może dużo zyskać w tym roku.

Mira Ignatowicz

Udostępnij