07.10.2009

04.05.2009, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, Outsourcing obsługi korespondencji

Całkowita wartość rynku outsourcingu back-office i call center szacowana jest na około 1,3 mld zł, z czego segment druku i wysyłki jest wart blisko 520 mln zł. Na skutek zwiększającej się liczby korespondencji masowej np. w postaci faktur i umów przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną, sektor ten będzie nadal wzrastać.

Całkowita wartość rynku outsourcingu back-office i call center szacowana jest na około 1,3 mld zł, z czego segment druku i wysyłki jest wart blisko 520 mln zł. Na skutek zwiększającej się liczby korespondencji masowej np. w postaci faktur i umów przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną, sektor ten będzie nadal wzrastać.

Kolejnym widocznym trendem sprzyjającym rozwojowi outsourcingu w tym segmencie jest rosnąca liczba druków marketingowych będąca wynikiem zwiększającej się popularności marketingu bezpośredniego. Firmy wysyłające duże ilości materiałów reklamowych i promocyjnych czy prowadzące programy lojalnościowe bardzo często powierzają te zadania podmiotom zewnętrznym. Obserwujemy także zmiany w obrębie samego sektora druku i wysyłki. Outsourcerzy coraz częściej oferują kompleksowe usługi łączące w sobie obsługę korespondencji z contact center, czyli wielokanałową obsługę komunikacji z klientem (sms, telefon, fax, chat, internet, tradycyjna poczta).

Branże, które najszybciej zwiększają liczbę przetwarzanych i wysyłanych dokumentów, to: bankowość, telekomunikacja, ubezpieczenia czy energetyka. Z badań przeprowadzonych na zlecenie ArchiDoc przez IPSOS w październiku 2008 r. wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat widocznie zwiększyła się liczba firm zlecających na zewnątrz obsługę korespondencji. Aż 26%* firm podejmuje w tym zakresie współpracę w modelu outsourcingowym, natomiast w 2006 r. jedynie 17%* badanych decydowało się na takie rozwiązanie.

Możliwość zamiany kosztów stałych na koszty zmienne i optymalizacji procesów back-office skłaniają firmy do poszukiwania alternatywnych metod realizacji takich działań i przekazania ich firmom outsourcingowym. Współpraca z partnerem zewnętrznym, oprócz korzyści finansowych, pozwala efektywniej realizować kluczowe zadania, umożliwia usystematyzowanie obiegu informacji oraz sprawne przekazywanie wszelkiej dokumentacji pomiędzy rozproszonymi oddziałami.

Liczne korzyści z outsourcingu obsługi korespondencji sprzyjają coraz szybszemu rozwojowi branży, a także rozszerzaniu już istniejących kontraktów. Potwierdzają to badania rynku, z których wynika, że 26%* firm zamierza w ciągu najbliższych 2 lat zwiększyć nakłady na obsługę korespondencji przez firmy zewnętrzne.

Piotr Cholewa, Prezes Zarządu ArchiDoc Sp. z o.o.

* Badanie zostało zrealizowane metodą CATI i CAWI w październiku 2008 roku na próbie 204 osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub generujących ponad 100 milionów przychodów rocznie. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS na zlecenie firmy ArchiDoc.

Udostępnij