07.10.2009

05.03.2009, „Bankier.pl”, ArchiDoc dla branży leasingowej

ArchiDoc Sp. z o.o. poszerza swoją ofertę o usługi dla branży leasingowej. Propozycja ArchiDoc polegająca na wsparciu działań back-office w zakresie umów leasingowych, dedykowana jest firmom obsługującym dużą liczbę klientów.

ArchiDoc Sp. z o.o. poszerza swoją ofertę o usługi dla branży leasingowej. Propozycja ArchiDoc polegająca na wsparciu działań back-office w zakresie umów leasingowych, dedykowana jest firmom obsługującym dużą liczbę klientów.

Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania to oszczędność czasu, wygodny dostęp do dokumentów w wersji elektronicznej, a przede wszystkim obniżenie kosztów o około 30-50%.

W 2008 roku wartość segmentu leasingu wyniosła 33,1 mld zł, a największą dynamikę wzrostu odnotował sektor IT (12,8%). Polski rynek jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie, jednak ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze odczuwalne jest także u nas. W roku bieżącym silnym impulsem dla rozwoju branży powinny być projekty współfinansowane funduszami unijnymi oraz leasing konsumencki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło korzystne zmiany w regulacjach prawnych, dzięki czemu finansowanie leasingu będzie mogło być refundowane jednorazowo, a nie rozłożone na raty z dodatkowym określeniem sztywnych ram czasowych, jak było dotychczas.

Nadal najważniejszym obszarem w leasingu pozostają ruchomości. Wartość rynku w tym segmencie przekroczyła 29,8 mld zł, a łączna suma aktywnego portfela na koniec 2008 roku wyniosła 48,5 mld zł (wzrost o 29%). Rozwój usług leasingowych, jaki zaobserwowano w Polsce, wiąże się ściśle z rosnącymi wymaganiami klientów w zakresie jakości i szybkości transakcji oraz gwarancji bezpieczeństwa. Wzrost zapotrzebowania na tego typu ofertę powoduje, że firmy muszą usprawnić obsługę posprzedażową oraz proces obiegu zawieranych umów. Optymalnym rozwiązaniem staje się skorzystanie z usług firm zewnętrznych specjalizujących się w outsourcingu procesów „back-office”.

„Rynek usług leasingowych stanowi duży potencjał dla rozwoju usług z zakresu zarządzania dokumentacją. Spółka ArchiDoc oferuje wsparcie operacyjno–formalne dla firm dostarczających nie tylko samochody dostawcze i środki transportu, ale także maszyny, urządzenia czy sprzęt biurowy. Podobnie jak w przypadku branży bankowej czy telekomunikacyjnej przygotowaliśmy rozwiązania dedykowane dla sektora leasingu, które uwzględniają specyfikę tego rynku. Technologie z zakresu rejestracji danych, jakimi dysponujemy, mogą wkrótce wyznaczyć nowe standardy jakości obsługi klienta w branży leasingowej” – mówi Piotr Cholewa, Prezes Zarządu ArchiDoc.

Firmy leasingowe codziennie przetwarzają wiele tysięcy dokumentów. Ułatwienie dostępu do dokumentacji takiej, jak: wnioski leasingowe, oświadczenia o stanie zobowiązań i o wypadku drogowym, zaświadczenia o dochodach i potwierdzenia tożsamości, deklaracje majątkowe i wiele innych, znaczne przyspiesza załatwianie formalności. Na potrzeby nowego obszaru działalności ArchiDoc stworzył Centrum Usług Wspólnych dla Branży Leasingowej skierowane do instytucji leasingowych zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu. W oparciu o analizę porównawczą Dedykowane Centrum Usług Wspólnych zaproponuje rozwiązanie optymalizujące wspomniane koszty.

Kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem rozwiązania outsourcingowego jest najczęściej optymalizacja kosztów, polegająca na zastąpieniu kosztów stałych przedsiębiorstwa przez koszty zmienne. Przy wydzieleniu procesów back-office na zewnątrz, redukowane są wydatki związane z utrzymywaniem pracowników, infrastruktury i powierzchni biurowej. W ramach projektu dla branży leasingowej ArchiDoc proponuje m.in. porównanie kosztów archiwizacji papierowej i elektronicznej prowadzonej wewnątrz danej instytucji leasingowej i w modelu outsourcingowym.

Obecnie Archidoc najintensywniej działa w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, energetycznym i ubezpieczeniowym. Dla branży leasingowej spółka będzie świadczyć usługi w zakresie automatycznego przetwarzania faktur, repozytorium dokumentacji oraz zarządzania przepływem dokumentów.

Udostępnij