30.01.2006

11.01.2006, „Archiwizacja z nową strategią”, ComputerWorld

Archiwa Śląskie - największa polska firma świadcząca usługi kompleksowego zarządzania dokumentami - zmieniła nazwę na ArchiDoc oraz ogłosiła nową strategię rynkową.

ArchiDoc planuje rozszerzenie zakresu usług świadczonych o archiwizację danych elektronicznych (w tym pochodzących z systemów CRM czy ERP klientów). W ramach tych usług ArchiDoc wdraża dla klienta elektroniczne repozytorium, do którego wprowadzane są zeskanowane dokumenty i skąd mogą być udostępniane zarówno w formie papierowej, jak też elektronicznej. ArchiDoc oferuje również rozwiązania do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów oraz outsourcing zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą klientów.
ArchiDoc zmienił również strukturę organizacyjną firmy, wyodrębniając w niej dwa Centra Operacyjne: Południe z siedzibą w Katowicach i Północ z siedzibą we Włocławku. W najbliższych miesiącach firma uruchomi również Biuro Klientów Strategicznych w Warszawie, w którym będą zlokalizowane działy sprzedaży i marketingu. Siedziba zarządu spółki pozostanie w Katowicach.

Centrum Operacyjne Północ przyjmuje dziennie ponad 15 tysięcy dokumentów i składa się z dwóch oddziałów we Włocławku: Zakładu Usług Archiwistycznych oraz drugiego oddziału, w którym realizowany jest projekt dla T.U. UNIQA S.A. Obydwa oddziały korzystają z nowoczesnych systemów zarządzania i składowania dokumentacji oraz dedykowanych rozwiązań informatycznych. Bezpieczeństwo dokumentów i danych zapewniane jest zarówno na poziomie logistycznym (zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowa ochrona, system monitoringu), jak też informatycznym (szyfrowanie zeskanowanych dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, czy zabezpieczenia sieci informatycznej przed atakami z zewnątrz).
 
W najbliższym czasie ArchiDoc planuje uruchomienie magazynu wysokiego składowania w okolicach Warszawy, który zapewni obsługę klientów w ramach Biura Projektów Strategicznych. W oddziałach Centrum Operacyjnego Północ zostaną również wdrożone oprogramowanie ARDOK i REDOK oraz systemy przechowywania złożone z tzw. archiboksów (pudełek zawierających dokumenty) umieszczonych na regałach wysokiego składowania. W zależności od wymaganej częstotliwości udostępnień stosowane będą różne technologie składowania, umożliwiające jak najkrótszy czas dostępu do dokumentacji.
 
Krzysztof Jakubik

Udostępnij