07.10.2009

13.02.2009, „Gazeta Finansowa”, Kompleksowe usługi dedykowane wciąż popularne

Rok 2008 upłynął pod znakiem wielkich przemian w światowej gospodarce. Kryzys finansowy wymusza na firmach oszczędności oraz reorganizację.

Rok 2008 upłynął pod znakiem wielkich przemian w światowej gospodarce. Kryzys finansowy wymusza na firmach oszczędności oraz reorganizację.

Outsourcing staje się jednym z najlepszych sposobów na racjonalizację kosztów operacyjnych, realizowaną m.in. przez optymalizację zatrudnienia.

Dobry dla jakości

Jak wynika z badań, 39 proc. firm decyduje się na outsourcing z uwagi na oszczędność czasu oraz koncentrację na kluczowej działalności, a 38 proc. zamierza w ten sposób obniżyć koszty. Decyzja o przekazaniu poszczególnych procesów na zewnątrz jest również sposobem na podniesienie jakości usług. Najszybciej rozwijającym się segmentem rynku outsourcingowego jest BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych. Badania pokazały, ze w ciągu najbliższych dwóch lat nakłady na usługi outsourcingowe najbardziej zamierza zwiększyć sektor finansowy.

Specjalne produkty

Z perspektywy firmy zarządzającej dużymi wolumenami dokumentów mogę powiedzieć, że stale obserwujemy wzrost zainteresowania kompleksowymi usługami dedykowanymi dla poszczególnych branż. Takie usługi obejmują na przykład obsługę wniosków kredytowych w bankowości czy likwidację szkód w ubezpieczeniach. Najwięcej zleceń z zakresu obsługi back-office realizowanych jest dla firm z sektorów: bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego oraz energetycznego.

Szanse i zagrożenia

Obecna sytuacja na rynkach finansowych i w światowej gospodarce będzie miała konsekwencje dla rynku outsourcingu. Można prognozować, że w efekcie poszukiwania przez firmy oszczędności i innych sposobów zwiększania efektywności, największe podmioty działające w tej branży mogą odnotować zwiększoną liczbę kontraktów. Doświadczeni outsourcerzy będą nadal się rozwijać, bowiem zleceniodawcy — koncerny ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne czy banki, chcąc optymalizować procesy nie należące do kluczowych obszarów ich działalności – będą zlecały im obsługę baćk-office.

Sposób na kryzys

Outsourcing procesów back-office jest jednym ze sposobów na racjonalizację wydatków firm. W okresie spowolnienia gospodarczego, dzięki współpracy z profesjonalnym podwykonawcą, firmy mogą osiągnąć wyższą efektywność prowadzonych działań i ograniczyć koszty stałe. Firma — zlecając podmiotowi zewnętrznemu np. obsługę back-office zamówień — może dostosować wolumen usługi do aktualnego popytu na dane produkty. Korzystając z outsourcingu zleceniodawca płaci za obsługę określonej liczby dokumentów, dzięki czemu nie ponosi zbędnych kosztów, gdy spada ilość przetwarzanych danych. Koszty stałe związane z utrzymywaniem pracowników, infrastruktury i powierzchni biurowej zostają zastąpione przez koszty zmienne, wynikające z kontraktu z firmą outsourcingową. Tym samym następuje optymalizacja wykorzystania zasobów, bowiem to po stronie firmy zewnętrznej leży ich dostosowanie do wielkości obsługiwanego zlecenia.

Wiedza o outsourcingu

Pojęcie „outsourcing" weszło na stałe do słownika polskiego biznesu. Wzrasta świadomość klientów odnośnie do korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca z firmami zewnętrznymi, specjalizującymi się w obsłudze poszczególnych procesów biznesowych. Niewątpliwie przyczynia się do tego systematyczna edukacja rynku prowadzona przez same firmy oferujące usługi z tego zakresu. Nasza firma jako członek Instytutu Outsourcingu — także prowadzi działalność zmierzającą do wzrostu świadomości polskich przedsiębiorców w tym obszarze.

Popularne obszary

Oferta firm outsourcingowych w zakresie back-office skierowana jest do firm oraz instytucji obsługujących bardzo dużą liczbę klientów końcowych, które prowadzą rozbudowaną dokumentację swoich działań oraz otrzymują i wysyłają masową ilość korespondencji. Firmy najczęściej przekazują zewnętrznemu partnerowi zadania, które nie stanowią kluczowego obszaru działalności, np.: obsługę masowej korespondencji przychodzącej i wychodzącej, skanowanie dokumentów, rejestrację danych w systemach informatycznych, optymalizację procesów związanych z przetwarzaniem dużych ilości informacji, automatyzację obiegu dokumentacji, wsparcie kontaktu z klientem oraz archiwizację dokumentów papierowych.

Kluczowe korzyści

Kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem rozwiązania outsourcingowego jest najczęściej optymalizacja kosztów, polegająca na zastąpieniu kosztów stałych przedsiębiorstwa przez koszty zmienne. Przy wydzieleniu na zewnątrz procesów, np. back-office, redukowane są koszty związane z utrzymywaniem pracowników, infrastruktury i powierzchni biurowej. Zostają one zastąpione przez koszty zmienne, wynikające z kontraktu z firmą outsourcingową. Dostawca – posiadając specjalną infrastrukturę, know-how oraz wykwalifikowaną kadrę – jest w stanie zapewnić bardzo wysoką jakość przetwarzanej dokumentacji.

Piotr Cholewa, Prezes Zarządu ArchiDoc.

Udostępnij