13.06.2008

13.06.2008. „Puls Biznesu”, Lepiej zrobią Ci to inni

Aż 94 proc. dużych firm w Polsce zleca na zewnątrz co najmniej jeden rodzaj swej działalności

Idea outsourcingu potęga na tym, aby przedsiębiorstwa zajmowały się tym, co w ich działalności najistotniejsze, na czym znają się najlepiej.

Zlecać na zewnątrz można niemal wszystko, poza istotą działania przedsiębiorstwa. O resztę zatroszczą się firmy zewnętrzne i wyspecjalizowani fachowcy. Poprowadzą księgowość, administrację kadrową, marketing, PR, przechowają dokumentację, przeprowadzą szkolenia, znajdą pracowników, zajmą się IT. Niemal powszechnie przedsiębiorstwa zlecają sprzątanie biur, ochronę i usługi transportowe. Rośnie popularność powierzania zewnętrznym partnerom sprzedaży, zwłaszcza w formie merchandisingu. –  Praktycznie każdy dział, którego działalność nie jest dla -firmy strategiczna, jest polem, które można oddać innym. Outsourcingować można w zasadzie wszystkie procesy biznesowe. Koncentrowanie się firm na tym, co robią najlepiej, to naturalny i globalny trend. – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna firmy doradztwa personalnego Manpower.

Z outsourcingu korzystają wielkie przedsiębiorstwa i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Pierwsze zlecają na zewnątrz nawet zakupy czy logistykę. Małą przygodę z outsourcingiem rozpoczynają od zlecania prowadzenia księgowości biurom rachunkowym.

Strach ma wielkie oczy

O ile zlecenie firmom zewnętrznym sprzątania, ochrony czy szkolenia szefowie firm uważają za naturalne, o tyle wciąż pewne opory budzi outsourcing HR, administrowania płacami, księgowości czy IT. Obawy dotyczą głównie ujawnienia danych biznesowych, terminowości usługi i jej opłacalności. – Wszystko zależy od umowy z firmą outsourcingową. Można w niej przecież dokładnie określić sposoby komunikowania, zakres odpowiedzialności, terminy wykonania poszczególnych zadań, wskaźniki pomiaru jakości wykonywanych usług itd. – zapewnia Krzysztof Paluch. – Dostawcy usług mają odpowiednie certyfikaty ISO i dysponują profesjonalnie chronionymi centrami przetwarzania danych, mają infrastrukturę gwarantującą bezpieczeństwo, odpowiednie procedury i wykwalifikowany personel – dodaje Daniel Jaworski z Asseco Business Solutions. Problemem związanym z outsourcingiem jest jednak również opór kadry. – Nie zawsze firma outsourcingowa przejmuje pracowników przedsiębiorstwa, którzy zajmowali się wyłączonymi na zewnątrz zadaniami. Część osób jest wtedy zwalniana – wskazuje na jedną z przyczyn Krzysztof Paluch.

Zdaniem specjalistów, najważniejsze są korzyści z outsourcingu. Przede wszystkim – możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności oraz redukcja kosztów operacyjnych. – Oszczędności dotyczą nie tylko kosztów osobowych, ale również kosztów wynajmu pomieszczeń, zużycia energii, eksploatacji sprzętu, rekrutacji personelu i jego fluktuacji – dowodzi Krzysztof Paluch z Deloitte.

Dorota Czerwińska

Korzyści firmy z outsourcingu

  • Możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności – 72 proc.
  • Obniżka i oszczędność kosztów – 63 proc.
  • Usprawnienie procesu produkcji, świadczenia usług pod względem czasu, jakości, dokładności – 40 proc.
  • Zmiana sposobu działalności firmy – 35 proc.
  • Ukierunkowanie kultury organizacyjnej na ciągłe doskonalenie – 32 proc.
  • Dostęp do innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych – 19 proc.
  • Zdobycie wiedzy, którą można wykorzystać w innych obszarach działalności firmy – 19 proc.
  • Usprawnienie procesu decyzyjnego e całej firmie – 15 proc.

Źródło: raport „Outsourcing w Polsce”

Udostępnij