13.06.2008

13.06.2008, „Puls Biznesu”, Papiery nie muszą zalewać

Wraz ze wzrostem liczby klientów Tele2 przybyło dokumentów. Powierzyła więc zarządzanie nimi firmie zewnętrznej.

Poza oszczędnościami zlecenie zarządzania dokumentami na zewnątrz miało pomóc ulepszyć jakość obsługi klienta poprzez wprowadzenie jednolitych standardów i automatyzację procesów. Chodziło też o to, by pracownicy nie tracili czasu na np. skanowanie, rejestrowanie korespondencji czy wprowadzanie danych do systemu CRM, a koncentrowali się na sprawnym rozwiązywaniu spraw abonentów.

Na potrzeby Tele2 firma ArchiDoc opracowała system do zarządzania korespondencją klienta, przeznaczony do obsługi dokumentów przychodzących. Najpierw wdrożono outsourcing zarządzania dokumentacją kliencką. Potem rozszerzono go o aplikację do samodzielnej obsługi elektronicznego miejsca przechowywania dokumentów przez pracowników Tele2, Centralne Archiwum Dokumentów z całą dotychczasową dokumentacją, serwer faksowy (przetwarzanie na postać elektroniczną dokumentacji przesyłanej faksem) i weryfikację zamówień abonamentów przez klientów Tele2.

W ramach usługi mailing room firma outsourcingowa codziennie przyjmuje, sortuje, skanuje i udostępnia dokumenty. Korespondencja klientów operatora i dokumentacja z centrali jest przekazywana pod jeden adres, a uprawnieni pracownicy Tele2 uzyskują online dostęp do obrazów wszystkich dokumentów poddanych obróbce. Papierowa korespondencja jest zamieniana na pliki elektroniczne i umieszczana w jednym miejscu. Pakiet usług dla Tele2 został też wzbogacony o rejestrację i weryfikację umów i zleceń. Nowy system obsługuje codziennie średnio 4000 dokumentów.

Udostępnij