13.06.2008

13.06.2008, „Puls Biznesu”, Ruszył instytut

Na mapie szkół specjalizujących się w problematyce outsourcingu pojawił się nowy podmiot — Instytut Outsourcingu.

Członkami tej organizacji zostali pionierzy rynku outsourcingowego, specjalizujący się w różnych aspektach usług, m.in. firmy ADP, Alcatel-Lucent, ArchiDoc, BusinessPoint, Call Center Poland, Deloitte, EDS Poland, IBM, Impel, Hewlett-Packard, Sygnity i Target.

Instytut to projekt „Harvard Business Review Polska”. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy o wykorzystaniu outsourcingu. Jest to platforma wymiany praktyk i doświadczeń. Według organizatorów, na polskim rynku brakuje informacji o outsourcingu jako źródle innowacji, rozwoju strategii, zwiększania efektywności operacyjnej, pozyskiwania talentów i kompetencji, a nie tylko narzędzia do redukowania kosztów.

Brak pełnego zrozumienia między stronami i niedostateczne przygotowanie do outsourcingu usługobiorców i usługodawców stanowi często barierę i nastawia firmy sceptycznie do idei wykorzystania tej formy zarządzania. Kluczem do sukcesu jest zatem dobra, partnerska relacja obu stron, której podstawą jest jasna komunikacja, otwartość i wzajemne zaufanie.

Pod adresem www.instytut-outsourcingu.pl jest portal informacyjno-edukacyjny umożliwiający komunikowanie się branży outsourcingowej z rynkiem. To także pierwsza w Polsce baza wiedzy o outsourcingu.

Udostępnij